Beskrivningar av isvintrarna på Östersjön

Från och med vinter 2011–2012, används 30-årsperioden från isvintern 1980/1981 till isvintern 2009/2010 som jämförelseperiod.

De största isutbredningarna har korrigerats så att de motsvarar nutidens värden.