Vädret under de senaste 30 dygnen

I grafen visas den högsta temperaturen (röd linje), den lägsta temperaturen (blå linje) och regnmängden (grön stapel) under de senaste 30 dygnen. De mörka skuggade områdena beskriver vanliga värden för de högsta och lägsta temperaturerna (procentpoäng 33,3 –  66,7 %). Genom att klicka på förklaringstexterna kan du även se kurvan för medeltemperatur (grå linje) samt den ganska normala högsta och lägsta temperaturen (ljusa skuggade områden; ytterligheter visar ungefär en gång om året temperatur i förhållande till +- tre dagar). Temperaturskalan finns i grafens vänstra kant och nederbördsskalan i dess högra kant.

Du kan printa ut eller ladda ner bilden från menyn uppe till höger.

Värdena som presenteras i graferna för olika orter har räknats i ett rutnät i grid på 10 x 10 kilometer på basis av de närmaste observationsstationerna. Detta så kallade material i grid ger uppskattningar av fördelningen av väderstorheter under en lång tidsperiod även för platser där väderleksobservationer inte är tillgängliga. Värdena i fråga kan avvika något från värdena från en enskild observationsstation. Du kan läsa mer om material i grid på webbplatsen Ilmasto-opas.