Havsstatistik

Observationer och statistik av Östersjön ger viktigt information då man planerar aktiviteter eller förbereder sig för omständigheterna till havs eller längs kusten.

Meteorologiska institutets observationer av Östersjön fokuserar särskilt på de finska havsområdena. Havsforskningsinstitutet ansvarade för havsobservationerna fram till 2008, då institutets funktioner delades mellan Meteorologiska institutet och Finlands miljöcentral.

Det är inte lätt att utföra mätningar i havsförhållanden eftersom omständigheterna är så krävande för traditionella mätinstrument. Instrumenten måste lämpa sig för transport, montering och dataförbindelser ute till havs. Därtill försvåras mätningarna vintertid på grund av havsisen. Därför finns det inte heller lika mycket havsobservationer som väderobservationer från land, och följaktligen har statistik inte kunnat räknas i samma omfattning.

Uppmätta rekord på de finska havsområdena

  • Högsta vattenståndet: +201 cm med referens till teoretiskt medelvatten i Kemi 22.9.1982.

  • Lägsta vattenståndet: -131 cm med referens till teoretiskt medelvatten i Uleåborg 14.1.1929.

  • Högsta signifikanta våghöjden: 8,2 m på Norra Östersjön 22.12.2004.

  • Tjockaste jämna isen: 122 cm i Röyttä 21.4.1985.

Havsvy.
Det är svårt men också viktigt att observera havet. Bild: Antti Kangas.

Normalperiod 1991–2020

För första gången ingår i den klimatologiska 30-års normalperiodstatistiken också oceanografisk statistik. Hela publikationen finns t.ex. i HELDA.

Finlands klimatologiska och oceanografiska statistik 1991–2020.

15.11.2021