Meteorologiska institutet

Meteorologiska institutet gör observationer och forskning om atmosfären, närrymden och haven. Det tillhandahåller också tjänster om väder, hav, luftkvalitet, klimat och närrymden för den allmänna säkerhetens, affärslivets och medborgarnas behov. Meteorologiska institutet hör till kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

Vision

Vi är en internationell föregångare inom vår bransch. Vi producerar information för att trygga framtiden – förhållanden får inte komma som en överraskning för någon.

Strategiska mål

  • Vi är i en ledande position i det internationella samfundet inom vår bransch

  • Tillsammans med våra partners producerar vi Nordens bästa, allt mångsidigare information om förhållandena

  • I vår verksamhet förutser vi våra kunders och andra intressentgruppers föränderliga behov

Förutsättningar för att lyckas

  • Vi är en välmående, smidig arbetsplats som utvecklar personalens kompetens

  • Vår infrastruktur och produktion är effektiv, konkurrenskraftig och verkningsfull

  • Vi använder oss av forskningsdata och den senaste teknologin i våra tjänster på ett insiktsfullt och målmedvetet sätt

  • Vi kommunicerar interaktivt och systematiskt i vår arbetsgemenskap och med våra intressentgrupper

  • Genom gemensamma verksamhetssätt säkerställer vi en högklassig, öppen och rättvis verksamhet

Värderingar

Samarbete Vi främjar bra samarbete och laganda i allt vi gör.

Effekt Vi tillhandahåller information and tjänster som förändrar världen.

Föregångarskap Vi strävar efter att vara en internationell pionjär genom att arbeta mot gemensamma mål.