Information om webbplatsen

Meteorologiska institutets webbplats erbjuder tjänster samt forskningsinformation bl.a. om väder, klimat, rymden och havet.

Du kan använda vår webbplats med dator, surfplatta eller mobiltelefon och med de vanligaste webbläsarna. Vi rekommenderar att du alltid använder de senaste versionerna av dina webbläsare och håller ditt operativsystem uppdaterat.

Webbläsare som stöds:

  • Google Chrome

  • Firefox

  • Safari

  • Edge

  • Samsung Internet

Användarvillkor för Meteorologiska institutets webbtjänst

Meteorologiska institutets webbsidor innehåller upphovsrättsligt skyddat material. Äganderätten och upphovsrätten för webbplatsens innehåll och alla andra immaterialrätter till material på webbplatsen tillhör Meteorologiska institutet eller andra rättsinnehavare. Alla rättigheter, om dessa inte specifikt nämns i dessa användarvillkor, förbehålls.

Webbsidornas innehåll eller deras delar får i ingen form spridas, publiceras, överföras eller kopieras utan Meteorologiska institutets skriftliga samtycke som getts på förhand, med undantag för de fall som nämns i dessa användarvillkor.

Förutsatt att informationens källa nämns vid användningen är det tillåtet att använda uppgifterna på webbplatsen och dess innehåll för privat eller icke-kommersiellt bruk och för bruk inom undervisning och forskning samt pressmeddelanden för officiell kommunikation.

Uppdaterade väder- och klimatuppgifter på webbtjänsten för Meteorologiska institutet får inte delas eller kopieras från webbplatsen till andra webbtjänster eller applikationer. Användningen av internet är alltid offentligt, inte privat, och att dela eller kopiera uppgifter från Meteorologiska institutets webbtjänst är inte tillåtet ens i icke-kommersiellt syfte.

Man kan beställa skräddarsydda vädertjänster till den egna webbtjänsten från Meteorologiska institutets Kundtjänst.

Att länka till Meteorologiska institutets webbtjänst

Man får fritt länka till Meteorologiska institutets webbtjänst från andra webbtjänster. I samband med att man länkar är det artigt att meddela användaren att länken leder till Meteorologiska institutets webbtjänst.

Användning av kakor och webbtillägg

Enligt 205 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) använder denna webbplats kakfiler och de registreras, om användaren gett sitt samtycke, endast i den omfattning som tjänsten kräver och får inte begränsa integritetsskyddet mer än vad som är nödvändigt.

Kakor är små textfiler som skickas till användarens dator och som lagras där. Kakor skadar inte användarnas datorer eller filer. Kakor används på dessa sidor bl.a. för mätnings- och forskningssyfte för att få reda på hur mycket och på vilket sätt tjänsten används. Det är inte möjligt att kombinera de identifikationsuppgifter som kakfilen innehåller med några person- eller kontaktuppgifter om den person som använt webbplatsen. Det är inte heller möjligt att granska eller kopiera data som finns på en lagringsenhet i anknytning till användarens terminal, såsom en hårddisk.

Användaren kan hindra användningen av kakor på sin webbläsare, men detta kan leda till att webbsidorna inte fungerar och det är inte att rekommendera.

Webbtillägg som används i webbtjänsten och deras användningsändamål:

  • Google Analytics – uppföljning av antalet användare (upphört 19.9.2022)

  • Google Custom search engine – söktjänst på webbplatsen

  • React & Share-reaktionsknappar – uppföljning av användares kommentarer (på en del av den finska webbplatsen) och delningstjänst för länkar på sociala medier

Läs mer

Användaruppföljning i väderapplikationen

Den information vi samlar in om användningen av applikationen utnyttjas endast för att förbättring av applikationens tekniska funktion, utveckling av innehåll och rapportering.

För uppföljningen använder vi Firebase-tjänsten som erbjuds av Google. Användaruppgifterna vidarebefordras till Firebase så att man inte kan känna igen personen. Om du vill kan du förhindra användaruppföljningen i applikationen via Inställningar-fliken.

Mer information

Meteorologiska institutets kommunikationsavdelning viestinta@fmi.fi

19.9.2022