Om våra webbsidor

Meteorologiska institutet ansvarar för innehållet i och underhållet av Meteorologiska institutets webbtjänst. Informationsinnehållet i webbtjänsten produceras av tiotals experter som arbetar på Meteorologiska institutet.

Användningsvillkor för Meteorologiska institutets webbsidor

Meteorologiska institutets webbsidor innehåller med upphovsrätt skyddat material. Webbsidornas innehåll eller deras delar får i ingen form spridas, publiceras, överföras eller kopieras utan Meteorologiska institutets skriftliga samtycke, med undantag för de fall som nämns i dessa användningsvillkor.

Det är tillåtet att använda sidorna och den information som finns på dem i privat och icke-kommersiellt syfte samt för undervisning och forskning. Det är också tillåtet att använda pressmeddelandena för offentlig informationsförmedling förutsatt att informationskällan nämns.

De väder- och klimatuppgifter som kontinuerligt uppdateras i Meteorologiska institutets webbtjänst får inte lösgöras eller kopieras från webbplatsen till andra webbtjänster eller tillämpningar. Användningen på Internet betraktas alltid som offentlig, inte privat användning, vilket innebär att informationen inte heller får lösgöras eller kopieras från Meteorologiska institutets webbtjänst i icke-kommersiellt syfte.

Du kan beställa skräddarsydda vädertjänster till din egen webbtjänst från Meteorologiska institutets Kundtjänster.

Länkning till Meteorologiska institutets webbtjänst

Det är tillåtet att länka Meteorologiska institutets webbsidor med andra webbtjänster.

RSS-flöden i Meteorologiska institutets webbtjänst

Information i Meteorologiska institutets webbtjänst som publiceras i form av RSS-flöden kan utnyttjas fritt under förutsättning att källan omnämns.

Integritetsskydd och användningen av kakor (cookies) på denna webbplats

I enlighet med lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (15.6.2004 Nr. 516/2004) och i synnerhet 1 kap. 1, 7 och 9 mom. i lagen används kakfiler på denna webbplats så att användarens integritetsskydd inte kränks. Kakfiler används bl.a. i mätnings- och forskningssyfte för att få reda på hur mycket och på vilket sätt tjänsten används. Det är dock inte vår avsikt, och inte heller möjligt att kombinera de identifikationsuppgifter som kakfilen innehåller med några person- eller kontaktuppgifter av den person som använt webbsidorna. Med kakfiler kan man inte heller se eller kopiera data som finns i en lagringsenhet i anknytning till användarens terminal, t.ex. en hårddisk. Användaren kan hindra användningen av kakor genom att ändra webbläsarens inställningar, men detta kan innebära att webbsidorna fungerar dåligt, och det är inte att rekommendera.

Ytterligare information

Meteorologiska institutets kommunikationsavdelning viestinta@fmi.fi