Väderrapporten 28.11.2021 kl. 22

Mest uppehåll köldvärdet fortsätter i en stor del av landet, endast i Lappland förekommer lokalt snöfall.

Utsikterna fram till i morgon kväll:

I landets södra och mellersta delar

Mest molnigt och uppehåll, i landets mellersta del delvis klart. På dagen växlande molnighet, i sydväst klarare. Vid sydkusten möjligen några snöbyar. Temperatur är -5...-15 grader, till en början i landets mellersta del lokalt -20 grader. Mest svag, vid sydkusten måttlig, vind mellan nord och ost.

I landets norra del

Växlande molnighet och närmast i Lappland lokalt obetydligt snöfall. På eftermiddagen är snöfallet något ymnigare i Tornedalen. Temperaturen är mest -15...-25, i Armen omkring -30 grader. Svag vind.

Väderrapporten för sjöfarande 28.11.2021 kl. 22

Varning för hård vind:

Finska viken

Nordostlig vind 16 m/s senare på eftermiddagen.

Norra Östersjön östra delen

Nordostlig vind 14 m/s.

Ett högtryck ligger över norra Fennoskandien. Ett lågtryck över Polen rör sig över Vita Ryssland mot nordost under det närmaste dygnet.

Utsikterna fram till i morgon kväll:

Finska viken och norra Östersjön

Ostlig till nordostlig vind 9-12 m/s, på västra Finska viken och östra delen av norra Östersjön upp till 14 m/s. På förmiddagen vrider vinden till nordost samt tilltar något på Finska viken, senare på eftermiddagen 12-16 m/s. Enstaka snöbyar, annars god sikt.

Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet

Ostlig till nordostlig vind 5-9 m/s. God sikt.

Norra Bottenhavet och Kvarken

Ostlig till sydostlig vind 4-7 m/s. God sikt.

Bottenviken

Sydlig till sydostlig vind 5-10 m/s, på eftermiddagen på norra delen 8-12 m/s. Lokalt snöfall samt dis, annars mest god sikt.

Saimen

Nordostlig vind 5-9 m/s, i natt tillfälligt 3-6 m/s. Mot måndagskvällen tilltar vinden något. Mest god sikt.

Väderrapporten 2 dygn för sjöfarande 28.11.2021 kl. 19

Utsikterna från måndag kväll till tisdag kväll:

Finska viken och norra Östersjön

Nordostlig vind, som vrider och blir från natten omkring nordlig. Sannolikheten för hård vind 70 procent, på västra delen av norra Östersjön under 14 m/s.

Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottniska viken

Vind mellan nord och ost under 10 m/s. På tisdag morgonen småningom tilltagande till omkring nord vridande vind, från eftermiddagen sannolikheten för hård vind 30 procent, på Ålands hav och Skärgårdshavet under 14 m/s.