Meteorologiska institutets kontaktuppgifter

tfn 029 539 1000

adress: PB 503, 00101 Helsingfors

e-post: förnamn.efternamn@fmi.fi

Respons och utvecklingsidéer

Respons, utvecklingsidéer och allmänna meddelanden på webbplatsens responsblankett eller per e-post till webmaster@fmi.fi

Officiella kontakter till Registratorskontoret

Officiella dokument som kommer till institutet för registrering och handläggning, såsom kontrakt skickas till registratorskontoret.e-post: kirjaamo@fmi.fi  tfn  029 539 2141  fax  029 539 2303

Öppen data

Felmeddelanden och förfrågningar angående Meteorologiska institutets öppna data med webbplatsens kontaktblankett. (på finska)

Helsingfors

Besöksadress: Dynamicum, Erik Palméns plats 1, 00560 Helsingfors

Generaldirektör

Jussi Kaurola, tfn 029 539 2201 (1.6. - 31.8.2020)

Assistent Joanna Saarinen, tfn 029 539 2201

Vetenskaplig direktör Ari Laaksonen, tfn 029 539 5530

Kommunikation Kommunikationsdirektör Nina Kukkurainen, tfn 029 539 2121 Kommunikationsexpert Heli Sariola, tfn 029 539 2759 Kommunikationsexpert Kaisa Ryynänen, tfn 029 539 2283 Chefredaktör för webbtjänsten Tuija Vuorinen, tfn 029 539 2234 Kommunikationsexpert Kati Johansson, tfn 029 539 2199

Administration

Direktör för administration Marko Viljanen, tfn 029 539 2300 Sekreterare Sirvi Nyström, tfn 029 539 2198

Center för väder, hav och klimatservice

Direktör Vesa Kurki, tfn 029 539 3100 (1.6. - 31.8.2020)

Väder- och säkerhetscentralen Enhetschef Anssi Vähämäki, tfn 029 539 2028

Kundtjänster Enhetschef Marja Aarnio-Frisk, tfn 029 539 3333 (1.6. - 31.8.2020)

Experttjänster Enhetschef Harri Pietarila, tfn 029 539 5432

Center för observationstjänster och informationssystem

Direktör Tarja Riihisaari, tfn 029 539 4136

Observationstjänster Enhetschef Juhana Hyrkkänen, tfn 029 539 3495

ICT och dataproduktion Enhetschef Matti Keränen, tfn 029 539 2535

Serviceutveckling Enhetschef Mikko Visa, tfn 029 539 2512

Program för klimatforskning

Direktör Hannele Korhonen, tfn 029 539 2135

Forskning i klimatsystemet Enhetschef Jari Liski, tfn 040 748 5088

Forskning i atmosfärens sammansättning Enhetschef Hannele Hakola, tfn 029 539 5512

Östra-Finlands meteorologiska forskningscenter Enhetschef Sami Romakkaniemi, tfn 029 539 5561

Program för meteorologi och havsforskning

Direktör Sami Niemelä, tfn 029 539 4172

Havsforskning Enhetschef Jari Haapala, tfn  029 539 6406

Meteorologi Enhetschef Timo Vihma, tfn 029 539 4173

Forskning av väder och klimatförändringens effekter Enhetschef Hilppa Gregow, tfn 029 539 3510

Center för rymd och fjärranalys

Direktör Jouni Pulliainen, tfn 050 589 5821

Forskning i fjärranalys Enhetschef Johanna Tamminen, tfn 040 737 8733

Rymdforskning och observationsteknologi Enhetschef Ari-Matti Harri, tfn 029 539 4632

Arktiskt rymdcenter Enhetschef Jyri Heilimo, tfn 029 539 4684

FINNARP Chef  Mika Kalakoski, tfn 029 539 6457