Meteorologiska institutets kontaktuppgifter

tfn 029 539 1000

adress: PB 503, 00101 Helsingfors

e-post: förnamn.efternamn@fmi.fi

Respons och utvecklingsidéer

Respons, utvecklingsidéer och allmänna meddelanden på webbplatsens responsblankett eller per e-post till webmaster@fmi.fi

Officiella kontakter till Registratorskontoret

Officiella dokument som kommer till institutet för registrering och handläggning, såsom kontrakt skickas till registratorskontoret. e-post: kirjaamo@fmi.fi  tfn  029 539 2141  fax  029 539 2303

Öppen data

Felmeddelanden och förfrågningar angående Meteorologiska institutets öppna data med webbplatsens kontaktblankett.

Helsingfors

Besöksadress: Dynamicum, Erik Palméns plats 1, 00560 Helsingfors

Generaldirektör

Jussi Kaurola, tfn 029 539 2201 Assistent Joanna Saarinen, tfn 029 539 2201 Vetenskaplig direktör Jari Liski, tfn 040 748 5088 Akademiprofessor Ari Laaksonen, tfn 029 539 5530

Kommunikation Kommunikationsdirektör Nina Kukkurainen, tfn 029 539 2121 Kommunikationsexpert Heli Sariola, tfn 029 539 2759 Kommunikationsexpert Kati Johansson, tfn 029 539 2199 Kommunikationsexpert Tiina Ervasti, tfn 029 539 3501 Chefredaktör för webbtjänsten Tuija Vuorinen, tfn 029 539 2234

Administration

Direktör för administration Marko Viljanen, tfn 029 539 2300 Sekreterare Sirvi Nyström, tfn 029 539 2198

Center för väder, hav och klimatservice

Direktör Juhana Hyrkkänen, tfn 029 539 3495

Väder- och säkerhetscentralen Enhetschef Anssi Vähämäki, tfn 029 539 2028

Kundtjänster Enhetschef Jaakko Nuottokari, tfn 029 539 2343

Experttjänster Enhetschef Harri Pietarila, tfn 029 539 5432

Center för observationstjänster och informationssystem

Direktör Tarja Riihisaari, tfn 029 539 4136

Observationstjänster Enhetschef Vesa Kurki, tfn 029 539 3100

ICT och dataproduktion Enhetschef Matti Keränen, tfn 029 539 2535

Serviceutveckling Enhetschef Mikko Visa, tfn 029 539 2512

Program för klimatforskning

Direktör Hannele Korhonen, tfn 029 539 2135

Forskning i klimatsystemet Enhetschef Tuula Aalto, tfn 029 539 5406

Forskning i atmosfärens sammansättning Enhetschef Hannele Hakola, tfn 029 539 5512

Östra-Finlands meteorologiska forskningscenter Enhetschef Sami Romakkaniemi, tfn 029 539 5561

Program för meteorologi och havsforskning

Direktör Sami Niemelä, tfn 029 539 4172

Havsforskning Enhetschef Jari Haapala, tfn  029 539 6406

Meteorologi Enhetschef Timo Vihma, tfn 029 539 4173

Forskning av väder och klimatförändringens effekter Enhetschef Hilppa Gregow, tfn 029 539 3510

Center för rymd och fjärranalys

Direktör Jouni Pulliainen, tfn 050 589 5821

Forskning i fjärranalys Enhetschef Johanna Tamminen, tfn 040 737 8733

Rymdforskning och observationsteknologi Enhetschef Ari-Matti Harri, tfn 029 539 4632

Arktiskt rymdcenter Enhetschef Jyri Heilimo, tfn 029 539 4684

FINNARP Antarktis operation Chef Mika Kalakoski, tfn 029 539 6457

11.10.2021