Kartor från och med 1961

Du kan välja medeltemperatur/regnmängd under en viss period eller deras avvikelse från medeltalet under åren 1991–2020.

Värdena som presenteras i graferna för olika orter har räknats i ett rutnät i grid på 10 x 10 kilometer på basis av de närmaste observationsstationerna. Detta så kallade material i grid ger uppskattningar av fördelningen av väderstorheter under en lång tidsperiod även för platser där väderleksobservationer inte är tillgängliga. Värdena i fråga kan avvika något från värdena från en enskild observationsstation. Du kan läsa mer om material i grid på webbplatsen Ilmasto-opas.