Isvintern 2006/2007

Isläggningen i norra Bottenviken började i början av november vid den normala tidpunkten. I slutet av november och början av december var vädret milt och isarna minskade. I mitten av december fanns det is endast i den inre skärgården i Torneå–Kemi-området. I slutet av december blev vädret kortvarigt kallare och det bildades igen is utanför Uleåborg.

I början av januari var vädret milt och isläggningen obetydlig. I slutet av januari blev vädret kallare och det började bildas is på alla sjödistrikt; i södra Bottenviken och Kvarken över en månad senare än genomsnittligt och på Bottenhavet, i Skärgårdshavet och i Finska viken cirka en månad senare än genomsnittligt. I slutet av januari var öppna havet i Bottenviken till största delen öppet, i Kvarken fanns det nyis och i Finska viken fanns det is i skärgården samt i östra delen ända till Lövskär.

I början av februari fortsatte isläggningen och Bottenviken täcktes helt av is den 8 februari, cirka tre veckor senare än genomsnittligt. Det kalla vädret fortsatte februarimånad ut och det bildades is på Bottenhavet och i Finska viken. Istäcket var som störst den 23 februari, då isen sträckte sig över 139 000 km2. Bottenviken och Kvarken täcktes av is, på Bottenhavet fanns det ett 10–30 nautiska mil brett område med is utanför kusten, Skärgårdshavet var isbelagt och i Finska viken gick isgränsen vid linjen Utö – Mohni. Även Rigabukten var till största delen isbelagd. På grund av de tidvis hårda vindarna som hör till en mild vinter bildades det vallområden i isfältet i Bottenviken under februari, mars och april. I Finska viken var isen tunnare och vallbildningen mindre.

Under marsmånad lättade isläget så småningom och isen blev porösare på Bottenhavet, i Skärgårdshavet och i Finska viken som alla blev isfria i början av april, nästan två veckor tidigare än genomsnittligt. I Kvarken skedde islossningen i slutet av april cirka en vecka tidigare än genomsnittligt och i Bottenviken i slutet av maj ungefär vid den normala tidpunkten.

I Bottenviken var fastisen som tjockast 50–75 cm, på Bottenhavet 30–45 cm, i Skärgårdshavet 10–30 cm och i Finska viken 30–45 cm. På öppna havet var isen i Bottenviken 20–50 cm, på Bottenhavet 5–30 cm och i Finska viken 10–35 cm tjock.

I norra Bottenviken var isvintern genomsnittlig, i södra Bottenviken över en månad och i Kvarken nästan en och en halv månad kortare än genomsnittligt samt på Bottenhavet, i Skärgårdshavet och i Finska viken en och en halv månad kortare än genomsnittligt.

Simo Kalliosaari