Isvintern 2006/2007 var genomsnittlig

Isläggningen i norra Bottenviken började i början av november vid den normala tidpunkten. I slutet av november och början av december var vädret milt och isarna minskade. I mitten av december fanns det is endast i den inre skärgården i Torneå–Kemi-området. I slutet av december blev vädret kortvarigt kallare och det bildades igen is utanför Uleåborg.

I början av januari var vädret milt och isläggningen obetydlig. I slutet av januari blev vädret kallare och det började bildas is på alla sjödistrikt; i södra Bottenviken och Kvarken över en månad senare än genomsnittligt och på Bottenhavet, i Skärgårdshavet och i Finska viken cirka en månad senare än genomsnittligt. I slutet av januari var öppna havet i Bottenviken till största delen öppet, i Kvarken fanns det nyis och i Finska viken fanns det is i skärgården samt i östra delen ända till Lövskär.

I början av februari fortsatte isläggningen och Bottenviken täcktes helt av is den 8 februari, cirka tre veckor senare än genomsnittligt. Det kalla vädret fortsatte februarimånad ut och det bildades is på Bottenhavet och i Finska viken. Istäcket var som störst den 23 februari, då isen sträckte sig över 139 000 km². Bottenviken och Kvarken täcktes av is, på Bottenhavet fanns det ett 10–30 nautiska mil brett område med is utanför kusten, Skärgårdshavet var isbelagt och i Finska viken gick isgränsen vid linjen Utö–Mohni. Även Rigabukten var till största delen isbelagd. På grund av de tidvis hårda vindarna som hör till en mild vinter bildades det vallområden i isfältet i Bottenviken under februari, mars och april. I Finska viken var isen tunnare och vallbildningen mindre.

Under marsmånad lättade isläget så småningom och isen blev porösare på Bottenhavet, i Skärgårdshavet och i Finska viken som alla blev isfria i början av april, nästan två veckor tidigare än genomsnittligt. I Kvarken skedde islossningen i slutet av april cirka en vecka tidigare än genomsnittligt och i Bottenviken i slutet av maj ungefär vid den normala tidpunkten.

I Bottenviken var fastisen som tjockast 50–75 cm, på Bottenhavet 30–45 cm, i Skärgårdshavet 10–30 cm och i Finska viken 30–45 cm. På öppna havet var isen i Bottenviken 20–50 cm, på Bottenhavet 5–30 cm och i Finska viken 10–35 cm tjock.

I norra Bottenviken var isvintern genomsnittlig, i södra Bottenviken över en månad och i Kvarken nästan en och en halv månad kortare än genomsnittligt samt på Bottenhavet, i Skärgårdshavet och i Finska viken en och en halv månad kortare än genomsnittligt.

Simo Kalliosaari