Isvintrarna 1961–1990 (statistik)

30-års statistik.

I tabellen nedan visas statistikuppgifter om isläggningen och islossningen. Observationsställena har grupperats enligt områdena utanför hamnarna och går från norr till söder och öster. De anmälda värdena är genomsnittsvärden för den s.k. normala meteorologiska 30-årsperioden 1961-90. Hamnarna har markerats med fet stil i tabellen.

Noggrannare uppgifter finns i publikationen:

Seinä, A. och Peltola, J. , 1991:

Jäätalven kestoaika ja kiintojään paksuustilastoja merialueilla 1961-1990 / Duration of the ice season and statistics of fast ice thickness along the Finnish coast 1961-1990. Finnish Marine Research, N:o 258.'