Teman

I avdelningen Teman finns artiklar som skrivits av Meteorologiska institutets experter inom olika områden.

Dessa artiklar handlar om ämnen av allmänt intresse, såsom olika väderfenomen och om att förutspå väder. Dessutom beskriver sidorna bland annat ämnen relaterade till rymden, observationsutrustningar och teknik.

Verksamheten vid Meteorologiska institutets forskningsavdelningar presenteras i avdelningen Forskning.