Statistik från och med början av 1961

Temperatur Nederbörd

Du kan välja avvikelser för temperaturen eller regnmängden från medelvärdet under åren 1981–2010 för en viss ort och period (månad/årstid/år). Långtidsmedelvärdet (mv) under jämförelseperioden 1981–2010 visas uppe till vänster på grafen. Värdet för ett enskilt år får du genom att föra musen till året i fråga.

Du kan printa ut eller ladda ner bilden från menyn uppe till höger. Det är också möjligt att ladda ner datan i CSV-format.

Värdena som presenteras i graferna för olika orter har räknats i ett rutnät i grid på 10 x 10 kilometer på basis av de närmaste observationsstationerna. Detta så kallade material i grid ger uppskattningar av fördelningen av väderstorheter under en lång tidsperiod även för platser där väderleksobservationer inte är tillgängliga. Värdena i fråga kan avvika något från värdena från en enskild observationsstation. Du kan läsa mer om material i grid på webbplatsen Ilmasto-opas.