Havsvattentemperatur

Havsvattentemperaturen varierar efter årstid men ändringarna är mycket långsammare än t.ex. för lufttemperaturen. Ytvattnets temperatur varierar tämligen snabbt, men redan en bit under ytlagret kan temperaturen avvika märkbart. Därför har mätningsdjupet en stor betydelse. Också havsströmmarna flyttar på de kalla och varma vattenmassorna, vilket leder till stora och snabba lokala variationer.

Till exempel under en varm och solig sommardag värms ytvattnet upp men under ytan hålls vattnet längre kall. Ifall man mäter temperaturen i det översta ytlagret, kan mätvärdet vara flera grader högre än mätt med t.ex. en ytvattenboj vars mätsensor är flera decimeter under ytan. I en grund och skyddad vik värms vattnet också upp mycket fortare än ute på öppet hav.

Yttemperaturens 30-årsstatistik

Statistiken i graferna har beräknats för två stationer, för Själö station i Skärgårdshavet och för Gråhara i Finska viken. Mätningarna är utförda för hand av observatörer och med automatiska mätinstrument. Statistiken representerar mätningarna från perioden 1991–2020.

30.9.2021