Ladda ner observationer

Från denna tjänst kan du ladda ner tidigare väder-, strålnings-, havs- och luftkvalitetsobservationer gratis och utan behov av programmeringskunskaper.

Du kan ladda ner observationer till exempel till ditt kalkylbladsprogram. Denna tjänst använder sig av FMI öppna data.