Service och produkter

Vi har ett stort urval specialtjänster för olika yrkesgrupper vars aktivitet är beroende av vädret.

Produkter till ecempel för jordbruk, handersjöfarten och media.

Väderprognoserna i media är vanligen helt tillräckliga för det allmänna behovet av väderinformation. Våra specialtjänster är ändå ett gott alternativ för dem som behöver såväl lokalt som tidsmässigt mer detaljerad kunskap om vädret.