Meteorologiska institutets öppna data

Meteorologiska institutet har öppnat sitt datamaterial fritt tillgängligt för allmänheten. Datamaterialet är tillgängligt i maskinläsbar digital form.

Meteorologiska institutet har skapat en ny webbtjänst som gör det möjligt att avgiftsfritt söka, se och ladda ner institutets datamaterial i maskinläsbar form.

Det tekniska förverkligandet av webbtjänsten följer Inspire-direktivets kravspecifikationer. Innehållets omfattning är större än vad som fastställs i Inspire-direktivet. Den öppna datan delas i en söktjänst enligt standarderna Open Geospatial Consortium. Mer information: Open Geospatial Consortium

Registrering krävs för att använda datan

Meteorologiska institutet utvecklar den nya webbtjänsten utgående från datamaterialets användningsbehov och användarnas feedback. Därför kräver söktjänsten registrering. Meteorologiska institutet följer lagstiftningen om bildande av kundregister.

De som använder Meteorologiska institutets webbtjänst för öppen data måste godkänna licensen för Meteorologiska institutets öppna data i samband med registreringen.

Tjänster som rör datamaterialet

Om kunden vill att Meteorologiska institutet söker och levererar datamaterial för kundens bruk, debiterar Meteorologiska institutet för de kostnader som leveransen av informationen medför. En avgift uppbärs för att skräddarsy datamaterial, för att producera tjänsterna och för användning av annat material än det öppna. Meteorologiska institutets prissättning baserar sig på kommunikationsministeriets förordning om Meteorologiska institutets avgiftsbelagda prestationer samt lagen och förordningen om grunderna för avgifter till staten.

Meteorologiska institutet erbjuder rådgivning och konsulteringstjänster om datamaterialet. Man kan till exempel få hjälp och råd för hur man ska använda och hantera öppna data.

Meteorologiska institutets basvädertjänster förblir avgiftsfria

De allmänna vädertjänsterna och varningstjänsterna för allmänheten är alltid gratis. Vår webbtjänst ilmatieteenlaitos.fi erbjuder även i fortsättningen vädertjänster av hög kvalitet åt alla våra användare. Vi försöker också utveckla våra vädertjänster enligt användarnas önskemål. Väderprognoser och varningar finns också som gratisapplikationer till smarttelefoner.

Mer information:
Frågor om öppen data kan skickas via feedbackblanketten på vår webbplats.

5.12.2018