Vågvarning

Dessa sjögångsvarningar avser den signifikanta våghöjden. Enstaka vågor kan därmed vara en och en halv till två gånger högre än vad varningen anger.

De högsta vågorna på de finska sjödistrikten observeras på Norra Östersjön, där också Meteorologiska institutets vågboj är placerad.

Vågvarningen avser den signifikanta våghöjden för vilken det finns tre varningsnivåer:

  • 2,5 meter (gul)

  • 4 meter (orange)

  • 7 meter (röd).

Den lägsta varningsnivån är endast under perioden maj-oktober. För de två högsta nivåerna ges varningar året om up till 5 dagar.

Vågor över grund.
Foto: Anja Häkkinen.

Då den signifikanta våghöjden uppgår till 2,5 meter, kan bland annat den snabbgående fartygstrafiken mellan Helsingfors och Tallinn störas. Det kan dock ändå påpekas att småbåtstrafiken påverkas redan då den signifikanta våghöjden är betydligt lägre.

En våghöjd på 4 meter är till exempel redan sällsynt på Finska viken. Sådan sjögång förekommer utanför Helsingfors i medeltal endast 10 timmar under ett år.

På de finska sjödistrikten kan sjögång tillhörande den högsta varningsnivån å sin sida bara observeras på Norra Östersjön och sydöstra delen av Bottenhavet. I sådana fall förorsakar sjögången avsevärda problem och fara även för större fartyg.