Meteoalarm webbsidor till alla som är intresserade av vädret i Europa

Meteoalarm är ett europeiska webbportal, som ger informationen om farligt väder i 37 länder i Europa.

I meteoalarm.org sidorna kan du se på ett ögonblick var i Europa det finns varningar för väder som kan innebära fara för de kommande två dygnen. Information är presenterad i form av färgkoder och symboler.

Meteoalarm är ett uppdrag av medlemmarna i EUMETNET, ett nätverk för de europeiska vädertjänsterna. Finska Meteorologiska Institutet är ansvarigt för Finlands Meteoalarm uppgifter.

Med EUMETNET verksamheten har man bestämt att väderfenomenen som kan orsaka fara i samhället delas in i fyra olika nivåer. Dessa nivåer är markerade med olika färgkoder enligt följande:

Färgerna för nivåerna har man valt så att de skulle vara mest enhetliga med övriga länder i Europa. Symbolerna ger en ide om vilka väderfenomen som hör till en viss farlig nivå.

Färgerna för nivåerna har man valt så att de skulle vara mest enhetliga med övriga länder i Europa. Symbol.

Farlighets nivåer i Finland

Den farliga väderfenomen som inkluderats i Meteoalarm-systemet varierar i någon mån mellan länderna. I det här skedet består farliga väderfenomenen i meteoalarm systemet i Finland av:

  • Vind på land och havsområden

  • Regn

  • Åska

  • Extremt hög temperatur (Värmebölja)

  • Extremt låg temperatur (Köld)

  • Snö/Is (trafikvädret)

  • Skogsbrand

Farlighets nivå kriterium

Vind på landområden

På sommaren (1.5. – 31.10.)

På vintern (1.11.-30.4)

Vind på havsområden

På sommaren (1.5. – 31.10.)

På vintern (1.11.-30.4)

Regn

  Åska

Extremt hög temperatur (Värmebölja)

Extremt låg temperatur (Köld)

I landets södra del:

I landets mellersta del:

I landets norra del:

Snö/Is (trafikvädret)

Skogbrand

Meteoalarm använder Central European Time (CET), som är en timme senare än finsk tid.

Meteoalarm uusi logo