Meteoalarm webbsidor till alla som är intresserade av vädret i Europa

Meteoalarm är ett europeiska webbportal, som ger informationen om farligt väder i 37 länder i Europa.

I meteoalarm.org sidorna kan du se på ett ögonblick var i Europa det finns varningar för väder som kan innebära fara för de kommande två dygnen. Information är presenterad i form av färgkoder och symboler.

Meteoalarm är ett uppdrag av medlemmarna i EUMETNET, ett nätverk för de europeiska vädertjänsterna. Finska Meteorologiska Institutet är ansvarigt för Finlands Meteoalarm uppgifter.

Med EUMETNET verksamheten har man bestämt att väderfenomenen som kan orsaka fara i samhället delas in i fyra olika nivåer. Dessa nivåer är markerade med olika färgkoder enligt följande:

 

Ingen särskilt vaksamhet på vädret behövs. 

 

Vädret är potentiellt farligt. Väderfenomenet som har blivit förutsagt är inte ovanligt men för vissa aktiviteter kan det innebära en viss fara. Håll dig informerad om de väntade meteorologiska förhållandena och ta reda på hur du undviker riskerna.

 

Vädret är farligt. Ovanligt meteorologiskt fenomen har förutsagts. Skador kommer troligen att inträffa. Var ordentligt vaksam och håll dig informerad i detalj om de kommande väderförhållandena. Ta reda på vilka risker som kan vara oundvikliga. Följ varje råd från myndigheterna.

 

Vädret är mycket farligt. Exceptionellt intensivt meteorologiskt fenomen har förutsagts. Det kan ursaka extrem fara, ofta över stora områden, med fara för liv och egendom. Var rejält uppmärksam. Håll dig löpande informerad om detaljer i den förväntade väderutvecklingen och dess risker. Följ direktiv och råd från myndigheter under alla omständigheter. Var beredd på extraordinära åtgärder.

Färgerna för nivåerna har man valt så att de skulle vara mest enhetliga med övriga länder i Europa. Symbolerna ger en ide om vilka väderfenomen som hör till en viss farlig nivå.

Färgerna för nivåerna har man valt så att de skulle vara mest enhetliga med övriga länder i Europa. Symbol.

Farlighets nivåer i Finland

Den farliga väderfenomen som inkluderats i Meteoalarm-systemet varierar i någon mån mellan länderna. I det här skedet består farliga väderfenomenen i meteoalarm systemet i Finland av:

  • Vind på land och havsområden

  • Regn

  • Åska

  • Extremt hög temperatur (Värmebölja)

  • Extremt låg temperatur (Köld)

  • Snö/Is (trafikvädret)

  • Skogsbrand

Farlighets nivå kriterium

Vind på landområden

På sommaren (1.5. – 31.10.)

 

Vind byar på landet och på sjöarna ≥ 15 m/s

 

Vind byar ≥ 20 m/s /s

 

Vind byar på landet ≥ 25 m/s

På vintern (1.11.-30.4)

 

Vind byar ≥ 20 m/s

 

Vind byar ≥ 25 m/s

 

Vind byar ≥ 30 m/s

Vind på havsområden

På sommaren (1.5. – 31.10.)

 

Vind 11-20 m/s eller åskbyar

 

Vind 21 -28 m/s

 

  Vind ≥ 29 m/s

På vintern (1.11.-30.4)

 

Vind 14-20 m/s

 

Vind 21 -28 m/s

 

  Vind ≥ 29 m/s

Regn

 

Nederbörd ≥ 20 mm/timme eller ≥ 50 mm i dygnet

 

Nederbörd ≥ 30 mm/timme eller ≥ 70 mm i dygnet

 

Nederbörd ≥ 45 mm/timme eller ≥ 120 mm i dygnet

  Åska

 

Åskbyarna över 15 m/s

 

  Åskbyarna över 25 m/s

 

  Åskbyarna över 30 m/s

Extremt hög temperatur (Värmebölja)

 

Svåra hettan: dagens högsta temperatur +27 grader och lägsta temperatur 14 grader

 

Mycket svåra hettan: dagens högsta temperatur +30 grader och lägsta temperatur 18 grader

 

Ytterst svåra hettan: dagens högsta temperatur 35 grader och lägsta temperatur 20 grader

Extremt låg temperatur (Köld)

I landets södra del:

 

Temperatur eller vindens kyleffekt index under -20 grader

 

  Temperatur eller vindens kyleffekt index under -30 grader

 

Temperatur eller vindens kyleffekt index under -35 grader

I landets mellersta del:

 

Temperatur eller vindens kyleffekt index under -25 grader

 

Temperatur eller vindens kyleffekt index under -35 grader

 

Temperatur eller vindens kyleffekt index under -40 grader

I landets norra del:

 

Temperatur eller vindens kyleffekt index under -30 grader

 

Temperatur eller vindens kyleffekt index under -40 grader

 

Temperatur eller vindens kyleffekt index under -45 grader

Snö/Is (trafikvädret)

 

Dåligt (vinter)väglag

 

  Mycket dåligt (vinter)väglag

Skogbrand

 

Gräsbrand varning: det gräs som på våren ligger på marken efter snösmältningen är torrt.

 

Skogbrand varning: marken yttersta skikt är mycket torrt

Meteoalarm använder Central European Time (CET), som är en timme senare än finsk tid.

Meteoalarm uusi logo