Vindvarningar

För havsområdena ges meddelanden för båtförare, varningar för hård vind, stormvarningar och orkanvarningar. För landområdena ges varningar för farligt kraftiga vindar. I varning för våldsamt åskväder ges varningar om kraftiga åskbyar.

På landområden varnas för vind byar och på havsområden används vindens 10 minutes medelhastighet, som är ett medelvärde beräknat över tio minuter. Där finns tre varningsnivåer: gul, orange och röd.

Stora vågor på stranden.
Foto: Bengt Wikström.

Vindvarningar för sjöfarande:

  • Orkanvarning: vindhastigheten överskrider 32 m/s, röd

  • Stormvarning: vindhastigheten är 21–32 m/s, orange

  • Varning för hård vind: vindhastigheten är 14–20 m/s, gul

  • Meddelande för båtförare (1.5.–31.10.): vindhastigheten är 11–13 m/s eller kraftiga vindbyar är att vänta, gul.

Vindvarningar utfärdas högst 5 dygn framåt. Varningar över 24 timmar ges om hård vind bara på sommartiden (1.5.–31.10.). Meddelande för båtförare ges för högst 24 timmar framåt.

Vindvarningar för landområden:

  • Under vinterperioden (1.11 –30.4): 20 (gul), 25 (orange) och 30 m/s (röd).

  • Under sommarperioden (1.5.-31.10.): 15 (gul), 20 (orange) eller 25 m/s (röd).

  • Vindvarningar utfärdas högst 5 dygn framåt.

Därtill utfärdas varningar för åskbyar i varningarna för kraftigt åskväder.

Regional indelning av väderprognoser för hav och land.