Fotgängarvädret hjälper

Vid halt väglag är risken stor för att slinta och falla omkull.

Meteorologiska institutet varnas, när det är mycket halka. När det är väldigt halt räcker det inte bara med att vara försiktig, utan man behöver stadiga skor och hjälpmedel såsom halkskydd. Det kan förekomma stora lokala variationer i väglaget bland annat på grund av skillnader i underhåll och beroende på hur livligt trafikerad platsen är.

Isiga trotto. En man drar shoppingväska.
Foto: Sari Hartonen

Under vintern meddelas fotgängare om mycket halka väglag. Ur meddelandet framgår orsaken till halkan och om möjligt också vid vilka tider det är halt. En varning gäller från knappt tio till tjugo gånger om året per landskap.

Fotgängarvädret är gul till färgen i varningskarta.

Läs mer om modell för fotgängarvädret och halka och fotgängarvädret.

22.2.2023