Väderservice på webbsidorna

På Lokalvädret-sidan får du väderprognoser för cirka 17 000 orter i Finland. Dessutom finns även prognoser för utländska städer. I produkten hittar du också ortspecifika varningar, tider för solens uppgång och nedgång samt dagens längd, väderobservationer, uppgifter från regnradarn och blixtlokaliseringsnätet samt olika väderuppgifter på en karta över Finland.

Meteorologiska institutets webbtjänst innehåller tiotals olika väderprodukter. På dessa webbsidor berättar vi om uppdateringstiderna och framställningssätten för dessa produkter. Meteorologiska institutet kan dock inte garantera att informationen uppdateras enligt den angivna tidplanen.

Från områdesindelningen, du kan kolla till exempel, hör din hemlandskap till landets västra, östra eller norra del.

Lokalvädret: Finlands väderprognos

Lokalvädret: Väderprognos för utlandet

Varningarna

Tidigare väder

Radarbild och blixtobservationer

Solens uppgång och nedgång

Lokalvädret: Finlands väderprognos

Välja ort

På Lokalvädret-sidan får du väderprognosen för cirka 17 000 orter i Finland. Förutom Finlands kommuner finns också byar och stadsdelar. På Lokalvädret-sidan kan du söka väderprognoser för tusentals orter utomlands.

I textsökningen kan du skriva in bara början av ortsnamnet och därefter söka den prognos du är intresserad av i listan med förslag som kommer upp. För namnbeståndet använder vi databasen Geonames, som uppdateras av allmänheten.

Ett exempel av positionsbestämning.

Du kan också söka väderprognoser enligt positionsbestämning. I webbplatsens övre kant finns en positioneringsknapp till vänster om sökfältet. Positionsbestämningen fungerar i mobilt bruk, men när man använder en dator fungerar den inte nödvändigtvis rätt.

Väderprognosen har gjorts för den plats som anges under rubriken Lokalvädret. Väderprognosen är inte bunden till den närmaste väderobservationsstationen. Genom att till exempel välja Lokalvädret för Kotka får du prognosen som gjorts för Kotka centrum, inte prognosen för observationsstationen till sjöss vid Rankö i Kotka. Detta trots att den närmaste observationsstationen i Kotka ligger till sjöss.

Temperaturerna, vädersymbolerna och vindarna beskriver den aktuella prognosen vid ifrågavarande tidpunkt.

Vindvärdena beskriver inte nödvändigtvis havsförhållandena, även om man väljer en plats vid havet. Lokalvädret är avsett för dem som rör sig på land. De som rör sig till sjöss kan utnyttja vädertjänsterna på sidan Sjövädret och Östersjön, där det också finns information om sjöområden.

Prognos för de närmaste dagarna

Prognosen ges för 8 tidpunkter med 3 timmars mellanrum, därefter ges prognosen med 6 timmars mellanrum klockan 3, 9, 15 och 21 och resten av prognosen med 12 timmars mellanrum klockan 3 och 15.

Ett exempel av 5 dygn prognos.

Väderprognostabell för de närmaste timmarna och för de närmaste 10-dygnen

Prognos för innevarande dygn med en timmes mellanrum och därefter med 3 timmars mellanrum 9–10 dygn framöver.

Du får den dagsspecifika prognosen genom att klicka på önskat datum. Vädersymbolen vid dagen berättar om vädret kl. 15, inte om hela dygnet.

En example av tabelprognos.

Prognosens innehåll

 • Vädersymbolen. Nattetid när solen står under horisonten används en månsymbol. Se skrivna förklaringar till de vädertecken som används i webbtjänsten.

 • Temperatur. Plusgrader i rött och köldgrader i blått. Vid köldgrader används minustecken.

 • Vädret känns som. Temperaturen som visas i figuren beskriver vindens, fuktens och solskenets inverkan på den upplevda temperaturen. Ifall den upplevda temperaturen är minst 5 grader kallare än prognosen visas figuren som blå. Ifall den upplevda temperaturen är minst 2 grader varmare än prognosen visas figuren som ljusröd.

 • Vindriktning och vindhastighet. Pilens spets visar i vilken riktning det blåser. Exempelvis i exempelbilden är det fråga om västlig vind (blåser från väst) vid den första tidpunkten. De övre vindvärdena är 10 minuters medelvindar. Värdet för vindbyar visas inom parentes. Ibland är skillnaden avsevärd, till och med det dubbla. I varningarna för markområden används värden för vindbyar.

 • Sannolikheten för nederbörd i procent under timmen före prognosögonblicket. Till exempel avses klockan 12 som nederbörden klockan 11–12. Med sannolikhet för nederbörd avses att det regnar minst 0,1 mm.

 • Nederbördsmängden som ackumuleras mellan tidpunkten för prognosen och den tidpunkt som föregår den. Periodens längd är markerad inom parentes. Mängden snöfall anges omvandlad till vatten.

Prognoserna uppdateras flera gånger i dygnet. De närmaste timmarna oftare än de senaste dygnen.

Se den textmässiga beskrivningen av vädersymbolerna som används i webbtjänsten.

Sannolikhetsprognos för femton dygn

En prognos som sträcker sig över flera dygn är ofta osäkrare än väderprognosen för följande dag. Därför anges temperaturen och regnmängden i prognosen för femtondygn också med hjälp av en sannolikhetsprognos som den fysikaliska väderprognosmodellen producerar. Statistiska korrigeringar kan ha gjorts till sannolikhetsprognoserna för att bättre överensstämma med den observerade osäkerheten.

Noggrannare information om bilden får du genom att föra pekaren på ifrågavarande tidpunkt (används inte i mobilversionen). I tilläggsuppgifterna ges meteorologens prognos för ifrågavarande tidpunkt samt fördelningen av sannolikhet i väderprognosmodellen. Sannolikheten är att 80 procent av prognosen realiseras. Meteorologens prognos sträcker sig cirka 10 dygn framåt.

Temperaturskalan finns i grafens vänstra kant och nederbördsskalan i dess högra kant. Temperaturerna markeras i hela grader och nederbörd med en tiondels noggrannhet.

Storheter kan visas och döljas genom att klicka på respektive storhet längst ner i grafen.

Ett exampel av 15 dygns graf.

Temperaturerna beskrivs som röda zoner

 • Medianen eller centralvärdet av prognoserna som vädermodellen har producerat markeras med ett rött streck.

 • I den inre röda zonen stämmer temperaturen med 50 procents sannolikhet.

 • Inom den svagaste röda zonen stämmer temperaturen med 80 procents sannolikhet.

 • 20 procent av fallen ryms inte i prognosfördelningen.

 • Om fördelningen är bred är väderprognosen dålig och det finns skäl att beakta den som endast riktgivande.

Regnmängder beskrivs med blåa staplar

 • Medianen eller centralvärdet för nederbördsprognosen som vädermodellen har producerat markeras med ett svart horisontalt streck.

 • Nederbördsmängden i ett område med en mörkare blå stapel infaller med 50 procents sannolikhet.

 • Nederbördsmängden i ett område med en ljusare blå stapel infaller med 80 procents sannolikhet.

Temperaturen är det aktuella värdet för ifrågavarande tidpunkt. I regnmängden ingår nederbörden i millimeter för de sex föregående timmarna före prognosögonblicket.

Sannolikhetsprognosen uppdateras två gånger i dygnet. Uppdateringstiden kan variera beroende på produktionsfaktorerna. Uppdateringen sker sommartid en timme senare än normalt, enligt s.k. vintertid.

Sannolikhetsprognosen produceras av Europeiska centret för medellånga väderprognoser (ECMWF). Statistiska korrigeringar kan ha gjorts till sannolikhetsprognoserna för att bättre överensstämma med den observerade osäkerheten.

Meteorologens prognoser

Meteorologens temperaturprognos markeras i grafen med en svart prickad linje. Meteorologens prognos sträcker sig över cirka 10 dygn.

I synnerhet längs kusten och i andra havsnära områden kan väderprognosen som vädermodellen kalkylerat avvika rätt mycket från den prognos som meteorologen gjort. Det här gäller även om temperaturens dygnsvariation är hög. Skillnaderna syns särskilt under de två första dygnen.

Det tar tid för meteorologen att producera en ny prognos med hjälp av det nya materialet. Om sannolikhetsprognosen har uppdaterats under de senaste två timmarna kan meteorologens prognos grunda sig på föregående modellkörning för väderprognosen och skillnaderna kan därför vara större än normalt.

Lokalvädret: Väderprognos för utlandet

På sidan Lokalvädret kan man söka väderprognoser för och se när solen går upp och ner vid tusentals platser utomlands.

I textsökningen kan du skriva in bara början av ortsnamnet och därefter söka den prognos du är intresserad av i listan med förslag som kommer upp. Det går inte att söka bara utifrån ett land. För namnbeståndet använder vi databasen Geonames, som uppdateras av allmänheten. Stavningarna på utländska ortsnamn är inte alltid vedertagna. Om du upptäcker fel i namnbeståndet, använd responsblanketten för att meddela om dem.

I utlandet tillämpas lokal tid. Tidszonen har alltid angetts.

Prognoser för vindbyar får man inte överallt utomlands.

Prognosen för sannolikheten för nederbörd finns bara för Finlands närområden:

 • Norden (utom Island)

 • Norra delarna av Centraleuropa

 • Baltikum

 • Norra delen av Vitryssland

 • De västligaste delarna av Ryssland.

Prognosen för femtondygn finns för ett lite större område än för sannolikheten för nederbörd. I Västeuropa omkring 51:a breddgraden från norr, i Östeuropa går gränsen lite längre söderut, i Ryssland sträcker sig området längre österut än för nederbördsprognoserna.

Väderobservationer finns inte att tillgå på utländska platser.

Varningarna

Du kan kolla vädervarningar på Lokalvädret. Det finns bara varningar på landområdet. Alla varningar är på varningssida.

Ett exempel av varning balk.

Tidigare väder

Lokala väderobservationer samlas in från Meteorologiska institutets observationsstationer. Observationsstationens namn meddelas i samband med observationerna. Uppgifternas uppdateringsfrekvens varierar, men är i allmänhet 10 minuter.

På sidan syns den närmaste observationsstationen eller flera observationsstationer i närområdet.

På alla orter finns det inte nödvändigtvis någon lämplig observationsstation i samma kommun. På vissa orter finns det flera observationsstationer. Observationsstationerna påverkar inte prognosplatsen.

Du får fram observerade storheter och kan ta bort dem genom att klicka på respektive storhet i nedre kanten av bilden. Väderobservationer finns inte att tillgå på utländska platser.

Beroende på observationsstationen rapporteras:

 • temperatur

 • lufttryck

 • relativ fuktighet

 • daggpunkt

 • vindens riktning och hastighet (medelvärdet under 10 minuter)

 • vindens värdet i vindbyar (det högsta medelvärdet under tre sekunder under den föregående timmen)

 • regnmängden under den föregående timmen

 • snödjup

 • molnighet

 • sikt.

De rapporterade observationsstorheterna varierar stationsspecifikt beroende på vilka värden som mäts vid stationen. Man får regnmängd från nederbördsstationer bara en gång per dag.

Molnighetskoderna omvandlas till text på följande sätt:

 • 0/8 = klart

 • 1–2/8 = nästan klart

 • 3–5/8 = halvklart

 • 6–7/8 = nästan mulet

 • 8/8 = mulet

 • 9/8 innebär att molnmängden inte kan fastställas på grund av tät dimma eller kraftigt regn.

Observationskurvor

Observationskurvorna uppdateras lika tätt som observationsuppgifterna i textform. Uppgifterna i observationskurvan varierar beroende på vilka uppgifter som mäts på observationsstationen. Vissa stationer har endast dygnsvärden.

 • Du kan röra dig bakåt och framåt i tiden genom att klicka på pilen längst ner i grafen.

 • Genom att klicka på storheterna överst i grafen kan du ta bort och visa olika vädervärden på nytt.

 • Under väder finns temperatur, daggpunktstemperatur och nederbördsmängd per timme.

 • Under vind finns medelvind (10 minuters medelvärde), det största vindbyvärdet under 10 minuter och vindriktning. Pilen beskriver vindriktningen. Exempelvis om det blåser en nordlig vind från norr pekar pilen nedåt. På motsvarande sätt pekar pilen åt vänster om det blåser en östlig vind från öst.

 • Snödjupet mäts dagligen kl. 8 (normaltid, sommartid kl. 9).

 • Dygnsvärdena fås kl. 8 (sommartid kl. 9). Temperaturerna är den lägsta och högsta temperaturen samt det lägsta värdet av markytans temperatur under de föregående 24 timmarna samt den nederbördsmängd som ackumulerats under denna tid (omvandlad till vatten). Dessutom finns markytans lägsta värde, som beskriver frost.

Mer information om hur väderobservationer utförs vid Meteorologiska institutet.

Radarbild och blixtobservationer

I lokalvädret finns väderradarns observation (nederbördsinformation) för de senaste fem timmarna med 5 minuters mellanrum som animation. Likaså blixtlokaliseringssystemets uppgifter om blixtar. Bilden uppdateras med 5 minuters mellanrum.

Genom att rulla på musen kan du flytta dig ett steg i taget. Från en blå balk, kan du välja tidpunkten. Utifrån den blå balken kan du välja önskad tidpunkt. Du kan starta animationen med pilen till vänster och stoppa den med II-tecknet.

Solens uppgång och nedgång

Tidsangivelserna för solens uppgång och nedgång för en viss ort är beräknade. Eventuella små avvikelser från andra källor som anger tider för solens uppgång och nedgång kan bero på att det finns olika astronomiska formler för beräkning av dessa tider. Dessutom kan skillnader uppstå om olika koordinatpunkter används vid beräkningarna.

23.2.2023