Vädertjänster: uppdatering och framställning

På Lokalvädret-sidan får du väderprognosen för cirka 17 000 orter i Finland. Lokalväder finns även för orter utomlands.

Meteorologiska institutets webbtjänst innehåller tiotals olika väderprodukter. På dessa webbsidor berättar vi om uppdateringstiderna och framställningssätten för dessa produkter. Meteorologiska institutet kan dock inte garantera att informationen uppdateras enligt den angivna tidplanen.

Från områdesindelningen, du kan kolla till exempel, hör din hemlandskap till landets västra, östra eller norra del.

Lokalvädret: Finlands väderprognos

På Lokalvädret-sidan får du  väderprognosen för cirka 17 000 orter i Finland.  Förutom Finlands kommuner finns också byar, stadsdelar och öar med. På sidan Lokalvädret kan man söka väderprognoser för tusentals platser utomlands.

I textsökningen kan du skriva in bara början av ortsnamnet och därefter söka den prognos du är intresserad av i listan med förslag som kommer upp. För namnbeståndet använder vi databasen Geonames, som uppdateras gemensamt.

Väderprognosen har gjorts för den plats som anges under rubriken Lokalvädret. Temperaturerna, vädersymbolerna och vindarna beskriver den aktuella prognosen vid ifrågavarande tidpunkt.

Lokalvädret är avsett för dem som rör sig på land. De som rör sig till sjöss kan utnyttja vädertjänsterna i Sjövädret och Östersjön-delen.

Väderprognosen är inte bunden till den närmaste väderobservationsstationen. Genom att till exempel välja Lokalvädret för Kotka får du prognosen som gjorts för Kotka centrum, inte prognosen för Kotka Rankki observationsstation till sjöss. Detta trots att den närmaste observationsstationen i Kotka ligger till sjöss.

Exempel av väderprognos till Lovisa

De närmaste timmarnas, dagarnas och tiodygnstabell väderprognos

 • Vädersymbolen. Nattetid när solen står under horisonten används en månsymbol.
 • Temperaturvärde
 • Vindriktning och vindhastighet. Pilens spets visar i vilken riktning det blåser. T.ex. när det är sydlig vind pekar pilens spets mot norr. På lokalvädret används vindens 10 minutes medelhastighet, som är ett medelvärde beräknat över tio minuter. På landområden varnas för vind byar, som är 1-2 gånger kraftigare än medelhastighet.
 • Vädret känns som. Inuti figuren beaktas temperaturens och vindens kyleffekt liksom effekten av fukt och solsken upplevd temperatur. Ifall temperaturen "känns som" är minst 5 grader kallare än den förutspådda är figuren blå. Ifall temperaturen "känns som" är minst 2 grader varmare än den förutspådda är figuren orange.
 • Sannolikheten för nederbörd i procent under timmen före prognosögonblicket. Värdet klockan 18 avser nederbörden mellan klockan 17 och 18. Med sannolikheten för nederbörd avses att det regnar 0,1 mm eller mera.
 • Den förutspådda regnmängden i millimeter mellan prognostidpunkt och föregående prognostidpunkt. Ackumulationstid av regn varierar från en timme till 12 timmar. Till exempel på söndagen klockan 15 är regnmängden 3,9 mm och det har ackumulerad mellan kl. 3 och kl 15. Mängden snöfall anges omvandlad till vatten.
 • De närmaste timmarnas väderprognos: för de närmaste 18 timmarna ges med en timmes mellanrum.
 • De närmaste dagarnas väderprognos: Först ges prognosen med tre timmars mellanrum, sedan sex timmars mellanrum klockan 03, 09, 15 och 21 (lokal tid) och den återstående delen av prognosen ges med 12 timmars mellanrum, så att prognosen gäller kl. 03 och 15 (lokal tid).
 • Tiodygnstabell väderprognos: Prognos förgående dygn med en timmes mellanrum och därefter med tre timmars mellanrum

Prognoserna uppdateras flera gånger i dygnet.

Se den textmässiga beskrivningen av vädersymbolerna som används i webbtjänsten.

Tiodygnsprognosen sannolikhet prognos: väderprognosmodellens och meteorologens prognos

En prognos som sträcker sig över flera dygn är ofta osäkrare än väderprognosen för följande dag. Därför anges temperaturen och regnmängden i tiodygnsprognosen också med hjälp av en sannolikhetsprognos som väderprognosmodellen producerar.

I synnerhet på kusten i och andra havsnära områden kan väderprognosen som vädermodellen kalkylerat avvika rätt mycket från den prognos som meteorologen gjort. Det kan också vara så, när nattemperatur skiljer sig mycket om dagstemperatur. Särskilt kan under den några första dygnen differens vara stort.

Exempel graf för Hertonäs, HelsingforsNoggrannare information om bilden får du genom att föra pekaren på ifrågavarande tidpunkt. Där ges väderprognosmodellens prognos för ifrågavarande tidpunkt samt den intervall inom vilken sannolikheten är 80 procent att prognosen realiseras.
 

Temperaturskalan finns i grafens vänstra kant och nederbördsskalan i dess högra kant. Temperaturerna markeras i hela grader och regnen med en tiondels noggrannhet.

Temperaturerna beskrivs som röda zoner

 • Medianen eller centralvärdet av prognoserna som vädermodellen har producerat markeras med ett rött streck.
 • Sannolikheten för zonen som markerats med en ljusare röd färg är 50 procent.
 • Området där sannolikheten för temperaturen är 80 procent har markerats med den svagaste röda färgen.

Regnmängder beskrivs med blåa balkar

 • Medianen eller centralvärdet för nederbördsprognosen som vädermodellen har producerat markeras med ett svart horisontalt streck.
 • Sannolikheten för zonen som markerats med en mörkare blå färg är 50 procent.
 • Området där sannolikheten för nederbörd är 80 procent har markerats med den svagaste blåa färgen.

Temperaturen är det aktuella värdet för ifrågavarande tidpunkt. I regnmängden ingår nederbörden i millimeter för de sex föregående timmarna före prognosögonblicket.

Sannolikhetsprognosen uppdateras två gånger i dygnet. Uppdateringstidpunkten kan variera på grund av produktionsrelaterade faktorer.

Sannolikhetsprognosen produceras av Europeiska centret för medellånga väderprognoser (ECMWF).

Meteorologens prognoser

Prognoserna som visas med vädersymboler har gjorts av en meteorolog. Dessa prognoser faller inte alltid inom sannolikhetsfördelningen.

Meteorologens temperaturprognos markeras i grafen med en svart prickad linje. Prognosen som meteorologen gör kan ibland avvika mycket från sannolikhetsprognosen som datormodellen kalkylerar.

Meteorologen bearbetar väderprognosen för de följande knappa 10 dygnen. I slutet av grafen kan synas en kort period där endast vädermodellens sannolikhetsprognoser visas.

Lokalvädret: Väderprognos för utlandet

På sidan Lokalvädret kan man söka väderprognoser för tusentals platser utomlands och se när solen går upp och ner.

I textsökningen kan du skriva in bara början av ortsnamnet och därefter söka den prognos du är intresserad av i listan med förslag som kommer upp. För namnbeståndet använder vi databasen Geonames, som uppdateras gemensamt. Om du upptäcker fel i namnbeståndet, använd feedbackblanketten för att meddela om dem.

Observationer finns inte utlandet.

Man använder lokalt tid till exempel klockan 3,9,15 och 21 utan sommartid-normaltid variationen.

Prognosen för sannolikheten för nederbörd finns bara för Finlands närområden:

 • Norden (utom Island)
 • Norra delarna av Centraleuropa
 • Baltikum
 • Norra delen av Vitryssland
 • De västligaste delarna av Ryssland

Tiodygnsprognosen finns för ett lite större område än för sannolikheten för nederbörd. I Västeuropa omkring 51:a breddgraden från norr, i Östeuropa går gränsen lite längre söderut, i Ryssland sträcker sig området längre österut än för nederbördsprognoserna.

Lokala väderobservationer

De lokala väderobservationerna samlas in från Meteorologiska institutets observationsstationer. Observationsstationens namn anges tillsammans med observationen. Informationens uppdateringsfrekvens varierar, men på många observationsstationer är det 10 minuter.

Webbsidan visar observationsstationen eller observationsstationerna i närheten av prognosplatsen. På alla orter finns observationsstationen inte nödvändigtvis i samma kommun. På vissa orter finns det fler än en observationsstation.

Observationer finns inte utomlands.

Beroende på observationsstationen rapporteras:

De rapporterade observationsstorheterna varierar stationsspecifikt beroende på vilka värden som mäts vid stationen.

Man får regnmängd från nederbördsstationer bara en gång per dag.

Molnighetskoderna omvandlas till text på följande sätt:

 • 0/8 = klart
 • 1–2/8 = nästan klart
 • 3–5/8 = halvklart
 • 6–7/8 = nästan mulet
 • 8/8 = mulet
 • 9/8 innebär att molnmängden inte kan fastställas på grund av tät dimma eller kraftigt regn.

Observationskurvor

Kurvor uppdateras lika ofta som den textmässiga observationsinformationen. De rapporterade observationsstorheterna varierar stationsspecifikt beroende på vilka värden som mäts vid stationen. Där finns stationer, som mätas bara dygnsvärden.

 • Väder: temperatur, daggpunkt och under den föregående timmen nederbörd.
 • Vind: hastighet (medelvärdet under 10 minuter), vindby (det högsta medelvärdet under tre sekunder) och vind riktning. Pilen utvisar vindriktningen. Till exempel vid nordlig vind blåser det från norr och pilen pekar då nedåt. På motsvarande sätt vid ostlig vind blåser det från öster och pilspetsen pekar åt vänster.
 • Snödjup mätas dagligen kl. 8 (normal tid, kl. 9 i sommartid).
 • Dygnsvärden får man kl. 8 (normal tid, kl. 9 i sommartid). Den högsta och lägsta temperaturen samt markens lägsta temperatur under den föregående 24 timmarna och regnmängden.

Mer information om hur väderobservationer utförs vid Meteorologiska institutet.

Radarbild och blixtobservationer

I lokalvädret finns väderradarns observation (nederbördsinformation) för de senaste fem timmarna med 5 minuters mellanrum som animation. Likaså blixtlokaliseringssystemets uppgifter om blixtar. Bilden uppdateras med 5 minuters mellanrum. Genom att rulla på musen kan du flytta dig ett steg i taget.

Solens uppgång och nedgång

Tidsangivelserna för solens uppgång och nedgång för en viss ort är beräknade. Eventuella små avvikelser från andra källor som anger tider för solens uppgång och nedgång kan bero på att det finns olika astronomiska formler för beräkning av dessa tider. Dessutom kan skillnader uppstå om olika koordinatpunkter används vid beräkningarna.

Mer information

28.9.2018