Myndighetsmeddelande

Vid farligt väder kan Meteorologiska institutet ge ett myndighetsmeddelande som är lindrigare än ett varningsmeddelande. Myndighetsmeddelandet passerar via Nödcentralsverkets 112 Suomi-applikation. I de flesta fall kommer meddelandet på ett rött band på Meteorologiska institutets webbplats och i väderapplikationen.

Vid de allra farligaste och mest omfattande farliga vädersituationerna ger Meteorologiska institutet ett varningsmeddelande som baserar sig på lag. Meteorologiska institutet har ansett att tröskeln för att utfärda ett varningsmeddelande varit hög.

Meteorologiska institutet har sedan hösten 2020 haft möjligheten att utfärda myndighetsmeddelanden, som är lindrigare än varningsmeddelandena. I dessa fall är färgklassificeringen på varningskarten i allmänhet den farligaste, det vill säga röd. Det första myndighetsmeddelandet av detta slag gavs för stormen Aila i september 2020. Exempelvis under midsommarveckan 2021 har man gett ett myndighetsmeddelande om oväder.

I meddelandet beskrivs:

  • tidpunkten

  • riskområdet

  • orsaken till faran, till exempel åskbyar

  • anvisningar såsom att följa med situationen och förflytta dig inomhus om det behövs.

Framför den mörka horisonten syns ett ljusare rullmoln i den nedre delen av ett åskmoln.
Bild av våldsamt åskväder över Helsingfors den 23 juni 2021. På bilden syns ett rullmoln beläget i molnets nedre del, vilket är ett tecken på en kraftig vindby. Om du ser ett sådant, ska du genast förflytta dig i säkerhet. Bild: Juha Sihvonen.

Myndighetsmeddelandet delas på Nödcentralsverkets 112 Suomi-applikation. De personer som befinner sig på riskområdet får i realtid ett meddelande i sin telefon (buffertmeddelande, push-notifiering). Enligt övervägande kan man dessutom meddela om situationen också på Meteorologiska institutets webbplats och i väderapplikationen med hjälp av ett så kallat rött band.

Myndighetsmeddelandet ges på finska och svenska. Det kan också fås på engelska på webbplatsen och i väderapplikationen.

Tidigare kallades varningsmeddelandena för nödmeddelanden och övriga myndighetsmeddelanden. Det nuvarande myndighetsmeddelandet är inte samma sak som övriga myndighetsmeddelanden, som användes tidigare.

Läs om varningsmeddelande. Varningskarta. Ladda ner Meteorologiska institutets väderapplikation. Ladda ner Nödcentralsverkets 112 Suomi-applikation.