Vågobservationer

Välj observations-
station
Signifikant
våghöjd
Högsta enskilda
våg (beräknad)
Vågornas
ankomstriktning
Ytvattnets
temperatur
Senaste
observation
Bojens läge
1. Norra Östersjön0.9 m1.6 m81° (E)6.7 °C14.12 10:3059°15’ N 21°00’ E
2. Finska viken0.8 m1.4 m86° (E)5.7 °C14.12 10:3059°58’ N 25°14’ E
3. Bottenhavet0.2 m0.4 m187° (S)4.6 °C14.12 10:0061°48’ N 20°14’ E
4. Bottenviken1.5 m2.7 m239° (SW)-14.12 11:00-
5. Helsingfors Sveaborg----01.01 02:00-

Den signifikanta våghöjden: uppmätt värde (blå), vågmodellens prognos (röd). Då bojen inte är i havet eller då observationsdata inte annars är tillgängligt, visas både i bilden och i tabellen det värde som simulerats med vågmodellen (i bilden med anilinröd). Pilen beskriver riktingen i vilken vågorna avancerar.

De rapporterade högsta enskilda vågorna baserar sig inte på direkta observationer, utan de är statistiskt uppskattade från den signifikanta våghöjden.

Meteorologiska Institutet har fyra vågbojar i Östersjön. De ligger i Norra Östersjön, i Finska viken, i Bottenhavet samt i Bottenviken. Meteorologiska institutet sköter också om Helsingfors stads vågboj vid Sveaborg.

Bojarna lyfts ur havet innan havet fryser och läggs på plats igen då isen smultit.

Mera information: