Vågobservationer

Välj observations-
station
Signifikant
våghöjd
Högsta enskilda
våg (beräknad)
Vågornas
ankomstriktning
Ytvattnets
temperatur
Senaste
observation
Bojens läge
1. Norra Östersjön2.2 m4 m175° (S)8.0 °C07.12 05:0059°15’ N 21°00’ E
2. Finska viken0.9 m1.6 m246° (SW)6.4 °C07.12 05:0059°58’ N 25°14’ E
3. Bottenhavet0.5 m0.9 m208° (SW)4.9 °C07.12 05:0061°48’ N 20°14’ E
4. Bottenviken1.1 m1.9 m221° (SW)-07.12 06:00-
5. Helsingfors Sveaborg0.4 m0.7 m193° (S)5.5 °C07.12 05:3060°07’ N 24°58’ E

Den signifikanta våghöjden: uppmätt värde (blå), vågmodellens prognos (röd). Då bojen inte är i havet eller då observationsdata inte annars är tillgängligt, visas både i bilden och i tabellen det värde som simulerats med vågmodellen (i bilden med anilinröd). Pilen beskriver riktingen i vilken vågorna avancerar.

De rapporterade högsta enskilda vågorna baserar sig inte på direkta observationer, utan de är statistiskt uppskattade från den signifikanta våghöjden.

Meteorologiska Institutet har fyra vågbojar i Östersjön. De ligger i Norra Östersjön, i Finska viken, i Bottenhavet samt i Bottenviken. Meteorologiska institutet sköter också om Helsingfors stads vågboj vid Sveaborg.

Bojarna lyfts ur havet innan havet fryser och läggs på plats igen då isen smultit.

Mera information: