Vågobservationer och -prognoser

Våghöjden och -riktningen

Signifikanta våghöjden och riktningen (pilarna) samt prognosen i vågbojarna.

Senaste observationer (modell)

Vågprognoser

Instruktion

Sjögången anges som signifikant våghöjd i meter. I tabellen ingår också beräknade värden av de högsta enskilda vågorna.

Bojarna lyfts ur havet innan havet fryser och läggs ut igen på våren då isen smultit. Under vintern finns inte därför alltid observationer att tillgå. För istäckta områden räknas inte heller någon vågprognos.

Mera instruktioner på sidan Sjövädret på webben.