Vågobservationer

Välj observations-
station
Signifikant
våghöjd
Högsta enskilda
våg (beräknad)
Vågornas
ankomstriktning
Ytvattnets
temperatur
Senaste
observation
Bojens läge
1. Norra Östersjön3.4 m6.1 m206° (SW)14.6 °C23.09 03:0059°15’ N 21°00’ E
2. Finska viken1.8 m3.2 m247° (SW)13.3 °C23.09 03:0059°58’ N 25°14’ E
3. Bottenhavet2.1 m3.8 m221° (SW)12.0 °C23.09 02:3061°48’ N 20°14’ E
4. Bottenviken2.1 m3.8 m212° (SW)11.5 °C23.09 03:3064°41’ N 23°14’ E
5. Helsingfors Sveaborg0.6 m1.1 m190° (S)11.0 °C23.09 03:3060°07’ N 24°58’ E

Den signifikanta våghöjden: uppmätt värde (blå), vågmodellens prognos (röd). Då bojen inte är i havet eller då observationsdata inte annars är tillgängligt, visas både i bilden och i tabellen det värde som simulerats med vågmodellen (i bilden med anilinröd). Pilen beskriver riktingen i vilken vågorna avancerar.

De rapporterade högsta enskilda vågorna baserar sig inte på direkta observationer, utan de är statistiskt uppskattade från den signifikanta våghöjden.

Meteorologiska Institutet har fyra vågbojar i Östersjön. De ligger i Norra Östersjön, i Finska viken, i Bottenhavet samt i Bottenviken. Meteorologiska institutet sköter också om Helsingfors stads vågboj vid Sveaborg.

Bojarna lyfts ur havet innan havet fryser och läggs på plats igen då isen smultit.

Mera information: