Vi förnyar vår onlinetjänst idag. Ett planerat servicearbete tisdagen den 2.6. kan tillfälligt leda till avbrott på vår webplats. Vi beklagar eventuella störningar.

Välj observations>station Signifikant våghöjd Högsta enskilda våg (beräknad) Vågornas ankomstriktning Ytvattnets temperatur Senaste observation Bojens läge
1. Norra Östersjön0.8 m1.4 m86° (E)10.7 °C02.06. 20:3059°15’ N 21°00’ E
2. Finska viken0.5 m0.9 m125° (SE)11.4 °C02.06. 20:3059°58’ N 25°14’ E
3. Bottenhavet0.6 m1.1 m215° (SW)8.7 °C02.06. 20:3061°48’ N 20°14’ E
4. Bottenviken0.8 m1.5 m234° (SW)-02.06. 21:00-
5. Helsingfors Sveaborg0.2 m0.4 m103° (E)11.4 °C02.06. 20:0060°07’ N 24°58’ E

Vågbojar i Östersjön

Den signifikanta våghöjden: uppmätt värde (blå), vågmodellens prognos (röd). Då bojen inte är i havet eller då observationsdata inte annars är tillgängligt, visas både i bilden och i tabellen det värde som simulerats med vågmodellen (i bilden med anilinröd). Pilen beskriver riktingen i vilken vågorna avancerar.

De rapporterade högsta enskilda vågorna baserar sig inte på direkta observationer, utan de är statistiskt uppskattade från den signifikanta våghöjden.

Meteorologiska Institutet har fyra vågbojar i Östersjön. De ligger i Norra Östersjön, i Finska viken, i Bottenhavet samt i Bottenviken. Meteorologiska institutet sköter också om Helsingfors stads vågboj vid Sveaborg.

Bojarna lyfts ur havet innan havet fryser och läggs på plats igen då isen smultit.

Mera information: