Vågobservationer

Välj observations>station Signifikant våghöjd Högsta enskilda våg (beräknad) Vågornas ankomstriktning Vågperiod Ytvattnets temperatur Senaste observation Bojens läge
1. Norra Östersjön1 m1.8 m200° (S)6.5 s9.5 °C27.05. 21:3059°15’ N 21°00’ E
2. Finska viken0.7 m1.3 m246° (SW)4 s7.1 °C27.05. 21:3059°58’ N 25°14’ E
3. Bottenhavet0.2 m0.4 m318° (NW)2.8 s7.9 °C27.05. 21:3061°48’ N 20°14’ E
4. Bottenviken0.4 m0.7 m325° (NW)--27.05. 22:00-
5. Helsingfors Sveaborg0.3 m0.5 m206° (SW)3.6 s8.7 °C27.05. 22:0060°07’ N 24°58’ E
Vågbojar i Östersjön

Den signifikanta våghöjden: uppmätt värde (blå), vågmodellens prognos (röd). Då bojen inte är i havet eller då observationsdata inte annars är tillgängligt, visas både i bilden och i tabellen det värde som simulerats med vågmodellen (i bilden med anilinröd). Pilen beskriver riktingen i vilken vågorna avancerar.

De rapporterade högsta enskilda vågorna baserar sig inte på direkta observationer, utan de är statistiskt uppskattade från den signifikanta våghöjden.

Meteorologiska Institutet har fyra vågbojar i Östersjön. De ligger i Norra Östersjön, i Finska viken, i Bottenhavet samt i Bottenviken. Meteorologiska institutet sköter också om Helsingfors stads vågboj vid Sveaborg.

Bojarna lyfts ur havet innan havet fryser och läggs på plats igen då isen smultit.

Mer information