Varningarna ökar befolkningens säkerhet

Meteorologiska institutet observerar vädret i Finland och i världen dygnet runt. Beroende på situation varnas befolkningen för farliga eller hotande väderfenomen i Finland.

Vår varningstjänst har implementerats i gråskala för att förbättra webbtillgängligheten. Byt till gråskala med skjutreglaget.

Varningstjänstens egenskaper i webbtjänsten

 1. Välj en dag som du vill veta mera om bland kartorna i övre kanten. Minibilderna visar snabbt de kommande dagarnas allmänna varningssituation.

 2. Kartan går att zooma.

 3. Genom att klicka på kartan får du mera information om varningarnas giltighetstid.

 4. Du kan läsa de områdesvisa varningarna och effektbeskrivningarna genom att öppna textrutorna under kartan.

 5. När det förekommer flera varningstyper kan du dölja eller återställa varningstyper från skjutreglaget.

 6. Beskrivning av färgerna och symbolerna som anger olika varningsnivåer.

 7. Du kan ändra vyn till gråskala från skjutreglaget.

Antalet egenskaper beror på enhetens storlek. Mindre enheter har färre egenskaper.

Färgen visar hur allvarlig varningen är

På varningskartan ser man hur allvarlig faran är med hjälp av en klassificering i tre färger (6). När flera varningar gäller får man inte plats med alla varningstyper i små landskap eller små sjöområden. Om alla varningar inte får plats på bilden har kartan symboler för de allvarligaste varningarna och ett + intill dem.

Färgklassificering för varningar:

 • grön, när vädret inte medför stor fara

 • gul, när farligt väder är möjligt. Det är bra att fästa uppmärksamhet vid vädret när man ska göra något som kan påverkas av vädret. Det är också bra att följa med hur vädret utvecklas och undvika risker.

 • orange, när vädret är farligt. Vädret kan orsaka både materiella skador och personskador. Det är skäl att undvika de risker som vädret kan medföra. I en situation är det bra att regelbundet följa med vädrets utveckling och eventuella instruktioner från myndigheterna.

 • röd beskriver mycket farligt väder. Både materiella skador och personskador är att vänta på ett stort område. Det är skäl att regelbundet följa med utvecklingen av både vädret och varningsnivån. Dessutom ska man följa med eventuella instruktioner från myndigheterna och vara beredd på exceptionella åtgärder. Den röda färgen förekommer väldigt sällan på varningskartan.

Det finns inte alla varnings nivåer till alla varningar.

Varningarna ges separat för varje dygn (1). Till exempel på måndag ges varningar för måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag. Varningen beskriver den värsta situationen under det dygnet, till exempel den hårdaste vinden. För varningarna som gäller 2–5 dygn är varningströskeln högre.

Regionindelning i varningar

Då varningarna utges kan man nuförtiden använda en så att säga fri områdesgräns, således behöver man alltså inte utge dem landskapsvis eller kommunvis. I vissa tjänster, så som i samband med Yle Radio Vegas och Radio Suomis prognoser, används fortsättningsvis landskap. Varningarna träder i kraft i ett landskap om minst 20 procent av landskapet hör till ett område som en varning är utgiven. Samma regler gäller för kommunerna.

Uppdatering av varningar

Varningarna uppdateras varje 3 timmar. Vid behov kan varningarna uppdateras oftare. På Meteorologiska institutets webbplats är varningarna på varningskartan uppdaterade och där hittar man alla varningar. På andra kanaler, såsom tv, radio och på andra webbplatser, kan det hända att bara en del av varningarna är med, och de är inte nödvändigtvis uppdaterade alla gånger.

19.3.2024