Varning för nedisning av fartyg

Varningar för nedisning ges vintertid. Nedisningen kan uppstå som en följd av stänk från vågorna eller av underkylt regn eller duggregn. Varningar för nedisning utfärdas vid måttlig och snabb nedisning.

Varning för nedisning av fartyg är gul i varnings karta.

Foto: Hannu Manninen

Vädret avgör i vilken mån ett fartyg kommer att nedisas

De beror på:

  • luftens och havsvattnets temperatur
  • vindhastighet
  • relativ fuktighet
  • sjögång
  • fartygets konstruktion

För att fartyg skall nedisas bör luftens temperatur vara högst -2 grader så att stänket från salt havsvatten bildar is. Havsytans temperatur bör ligga under +5 grader. Vid kraftiga vindar bildas det lätt stänk från vågorna. Situationen förvärras om luften är mycket fuktig. Regn och dimma påskyndar isbildningen.

Om fartyget rör sig undan vinden är isbildningen betydligt långsammare än om fartyget rör sig snabbt mot vinden och vågorna.

Varningar för nedisning är på Meteorologiska institutets webbsidor och de läses i samband med Radio Vegas väderleksrapport för sjöfarande.

 

 

 

20.9.2018

Observationer av nedisning på grund av stänk

Det är viktigt att få information om nedisning på grund av stänk eftersom det inte finns några egna mätinstrument för det.

Meteorologiska institutet samlar in information om nedisning av fartyg på grund av stänk. Uppgifterna samlas i Meteorologiska institutets databas och därifrån går de direkt vidare till meteorologens arbetsstation. Meteorologerna använder dem när de gör varningar.

Det finns ett elektroniskt formulär för insamlingen av observationer (länken leder bort från Meteorologiska institutets sidor), som man kan använda för att skicka in sina egna observationer.