Varning för nedisning av fartyg

Varningar för nedisning ges vintertid. Nedisningen kan uppstå som en följd av stänk från vågorna eller av underkylt regn eller duggregn. Varningar för nedisning utfärdas vid måttlig och snabb nedisning.

Mycket is över däck av stora fartyg.
Foto: Hannu Manninen.

Vädret avgör i vilken mån ett fartyg kommer att nedisas

De beror på:

  • luftens och havsvattnets temperatur

  • vindhastighet

  • relativ fuktighet

  • sjögång

  • fartygets konstruktion

För att fartyg skall nedisas bör luftens temperatur vara högst -2 grader så att stänket från salt havsvatten bildar is. Havsytans temperatur bör ligga under +5 grader. Vid kraftiga vindar bildas det lätt stänk från vågorna. Situationen förvärras om luften är mycket fuktig. Regn och dimma påskyndar isbildningen.

Om fartyget rör sig undan vinden är isbildningen betydligt långsammare än om fartyget rör sig snabbt mot vinden och vågorna.

Varningar för nedisning är på Meteorologiska institutets webbsidor och de läses i samband med Radio Vegas väderleksrapport för sjöfarande.

22.2.2023