Varningar för köld och värmebölja

Med hjälp av varningar för extrema temperaturer är det meningen att man ska förebygga hälsoproblem kopplade till kyla och värme. Varningarna är i synnerhet riktade till riskgrupper eller till dem som i sitt arbete vistas utomhus.

Varning för värmebölja utfärdas om det för något område i Finland förutspås besvärlig hetta. En köldvarning ges om man väntar sträng köld. Förutom sträng köld varnas det för bitande köld när köld och kraftig vind samverkar. Varningar relaterade till värmebölja och köld utfärdas till och med fem dagar i förväg.

Photo: Eija Vallinheimo

Det finns tre varningsnivåer för extremtemperaturvarningarna

 • Varning för värmebölja:

  • svår hetta: dagens högsta temperatur 27 grader och medeltemperatur 20 grader (gul)

  • mycket svår hetta: dagens högsta temperatur 30 grader och medeltemperatur 24 grader (orange)

  • ytterst svår hetta: dagens högsta temperatur 35 grader och medeltemperatur 28 grader (röd)

 • Köldvarning: varning utfärdas då temperaturen

  • i landets södra delar är under -20 (gul), -30 (orange) eller -35 (röd) grader

  • i landets mellersta delar är under -25 (gul), -35 (orange) eller -40 (röd) grader

  • i landets norra delar är under -30 (gul), -40 (orange) eller -45 (röd) grader.

Varningar för köld och värmebölja kan man se på varningswebbsida.