Trafikvädret

Under vinterperioden finns trafikvädret för bilister, det beskriver väglaget på huvudvägarna. Situationen på vägarna i det lägre vägnätet och på gatorna i städerna kan vara en helt annan.

Från oktober till april informeras bilförare om väglaget på våra huvudvägar. Vid behov kan trafikvädret även ges sommartid.

Många bilar i snöfal
Trafikskyddet/Kaisa Tanskanen

Väglaget indelas i fyra klasser:

1. Normalt för årstiden 2. Dåligt väglag (gul varningsnivå) 3. Mycket dåligt väglag (orange varningsnivå) 4. Extremt dåligt (röd varningsnivå)

Vid extremt dåligt väglag är sannolikheten för störningar i trafiken betydande och avbrott i trafikförbindelserna är möjliga. I de här förhållandena är också olycksrisken betydande.

Vid mycket dåligt väglag är det hög risk för trafikolyckor. Då bör man noggrant överväga att alls bege sig ut i trafiken. Mycket dåligt väglag kan förorsakas av t.ex. isbildande duggregn eller rikligt snöfall. I dessa fall hinner vägunderhållet inte alltid agera tillräckligt snabbt, t.ex. genom att salta eller ploga vägarna.

Vid dåligt väglag är olycksrisken större än vanligt, och körhastigheterna bör sänkas. I dessa lägen försämras trafikföret vanligtvis av snöfall och av hala vägytor.

Normalt vinterväglag motsvarar inte heller sommarföre. Vid normalt väglag vintertid kan trafikföret lokalt eller utanför huvudvägnätet mycket väl vara sämre än vanligt.

Olyckorna ökar

  • Ett lågtryck rör sig söder om Finland eller över södra Finland och det är kraftig snöyra.

  • När det är riktigt kallt snöar det litet. Om det är minst cirka 7 grader kallt, kan vägen inte saltas. Då blir vägen hal redan vid ett lätt snöfall. Dessutom virvlar snön lätt upp och försämrar sikten.

  • Högtider, fast vädret inte skulle vara så dåligt.

20.10.2022