Meteorologiska institutet som arbetsplats

Meteorologiska institutet är en konkurrenskraftig arbetsplats där individerna aktivt utvecklar sin kompetens och upplever arbetet som motiverat.

Vid Meteorologiska institutet arbetar ungefär 750 personer. Utbildningsnivån för personalen är hög. Förutom meteorologerna arbetar ungefär hälften av den övriga personalen med expertuppgifter som forskare eller som anordnings- och systemexperter vars insats behövs t.ex. för väderleksprognoser.

Förutom de som har studerat meteorologi vid universitetet har Meteorologiska institutet anställt bland annat kemister, fysiker, matematiker och ingenjörer som behövs för olika expertuppgifter inom forskningen, väderlekstjänsterna, datahanteringen, produktutvecklingen och administrationen.

Väderleksobservationerna och prognosverksamheten täcker hela landet och fungerar dygnet runt. Ökningen av extrema väderfenomen har gjort arbetet mera krävande. Meteorologiska institutet i Finland är globalt sett en framstående aktör inom sitt område och arbetsuppgifterna blir alltmer internationella. Forskarna når framstående resultat inom internationella projekt. Institutet deltar i internationellt samarbete i såväl forskningsprojekt som konsulterings- och biståndsprojekt.

Satsningar på välmåga i arbetet

Meteorologiska institutet erbjuder sin personal utvecklingstjänster bland annat genom att ordna kompletterande utbildning och genom att stöda studier vid sidan av arbetet. Akademiska påbyggnadsstudier sker ofta inom ämnesområdet för något forskningsprojekt. Personalens välmående är en central framgångsfaktor för institutet. Därför får t.ex. ledarna ständigt utveckla sina färdigheter. Institutet stöder också aktivt de anställdas möjligheter till rekreation och motion. Dessutom erbjuder institutet heltäckande företagshälsovårdstjänster.

Verksamhetspunkter på olika håll i Finland

Meteorologiska institutets högsäte och största verksamhetspunkt finns i byggnaden Dynamicum i Gumtäkt i Helsingfors. Dessutom har institutet verksamhetspunkter

  • i Kuopio (Östra-Finlands meteorologiska forskningcenter samt Väder för flyg och militär)

  • i Rovaniemi (Väder för flyg och militär) och

  • i Sodankylä (Arktiskt forskningscentrum)