UV-meddelande

Meteorologiska institutet meddelar för UV-strålning (ultraviolettstrålning), när UV-indexet (UVI) är minst 6. Detta värde nås i landets södra och mellersta delar under några veckor före och efter midsommar några gånger per sommar.

När UV-index är 6 eller över 6, används gul färg i varnings karta.

Indexet varierar med det geografiska läget, tiden på året och dygnet.

Solen skiner, människor på stranden och en simmar.

Från april till augusti läser Radio Vega UV-index prognoser klockan 8 och UV-index observationer klockan 12.45. Det finns UV-information också i text-tv.

Det är också möjligt, att få genom uppgifter om när och på vilka orter man bör skydda sig mot solen. I tjänsten ingår UVI prognoser för 25 orter i Europa samt UVI observationer från följande orter i Finland: Utö, Helsingfors, Jockis, Jyväskylä, Kuopio, Sotkamo och Sodankylä.

Kolla varningar, vad är uv-index nu och vad är UV-strålning och UV-index?

28.4.2023