Ekonomi

Finansiering år 2022

Meteorologiska institutets finansiering bestod av statens budgetfinansiering för basverksamheten samt av intäkterna från avgiftsbelagd och samfinansierad verksamhet. Budgetfinansieringen täckte 57 % av institutets utgifter.

  • Budgetfinansiering  48,7 milj. euro

  • Inkomstfinansiering 36,4 milj. euro

Överskottsmålet för den företagsekonomiskt prissatta avgiftsbelagda verksamheten nåddes.

Intäkterna från avgiftsbelagd verksamhet, bestående av offentligrättsliga och företagsekonomiska prestationer, uppgick till 14,5 milj. euro och var ungefär 1,7 milj. euro högre som året innan.

Intäkterna från samfinansierad verksamhet uppgick till 20,7 milj. euro. Intäkterna ökade ungefär 1,9 milj. euro.

Utgifterna år 2022

Institutets utgifter uppgick till sammanlagt 85,1 milj. euro. Utgifterna ökade med 7,0 milj. euro från föregående år.

Kostnaderna år 2022

Uppföljningen av kostnaderna skedde med hjälp av ett system som räknade kostnaderna för olika funktioner. Den största posten i kostnadsstrukturen utgjordes alltjämt av lönekostnaderna vars andel var 53,4 %. Driftkostnadernas andel var 40,5 % och kapitalkostnadernas andel 6,1 %. De sammanlagda kostnaderna för institutet uppgick till 85,3 milj. euro.

  • Lönekostnader   45,5 milj. euro

  • Driftkostnader    34,5 milj. euro

  • Kapitalkostnader  5,2 milj. euro

NETRA-urkunderna: Meteorologiska institutets NETRA-urkunder är endast tillgängliga på finska.