Ekonomi

Finansiering år 2020

Meteorologiska institutets finansiering bestod av statens budgetfinansiering för basverksamheten samt av intäkterna från avgiftsbelagd och samfinansierad verksamhet. Budgetfinansieringen täckte 55 % av institutets utgifter.

  • Budgetfinansiering  41,1 milj. euro

  • Inkomstfinansiering 33,1 milj. euro

Överskottsmålet för den företagsekonomiskt prissatta avgiftsbelagda verksamheten nåddes.

Intäkterna från avgiftsbelagd verksamhet, bestående av offentligrättsliga och företagsekonomiska prestationer, uppgick till 13,1 milj. euro och var ungefär 0,4 milj. euro högre som året innan.

Intäkterna från samfinansierad verksamhet uppgick till 19,4 milj. euro. Intäkterna ökade ungefär 1,4 milj. euro.

Utgifterna år 2020

Institutets utgifter uppgick till sammanlagt 74,2 milj. euro. Utgifterna minskade med 7,1 milj. euro från föregående år.

Kostnaderna år 2020

Uppföljningen av kostnaderna skedde med hjälp av ett system som räknade kostnaderna för olika funktioner. Den största posten i kostnadsstrukturen utgjordes alltjämt av lönekostnaderna vars andel var 55,3 %. Driftkostnadernas andel var 36,7 % och kapitalkostnadernas andel 8,0 %. De sammanlagda kostnaderna för institutet uppgick till 77,9 milj. euro.

  • Lönekostnader   43,0 milj. euro

  • Driftkostnader    28,6 milj. euro

  • Kapitalkostnader  6,3 milj. euro

NETRA-urkunderna: Meteorologiska institutets NETRA-urkunder är endast tillgängliga på finska.