Ekonomi

Finansiering år 2018

Meteorologiska institutets finansiering bestod av statens budgetfinansiering för basverksamheten samt av intäkterna från avgiftsbelagd och samfinansierad verksamhet. Budgetfinansieringen täckte 58 % av institutets utgifter.

  • Budgetfinansiering  44,8 milj. euro
  • Inkomstfinansiering 33,2 milj. euro

Överskottsmålet för den företagsekonomiskt prissatta avgiftsbelagda verksamheten nåddes.

Intäkterna från avgiftsbelagd verksamhet, bestående av offentligrättsliga och företagsekonomiska prestationer, uppgick till 14,1 milj. euro och var ungefär 3,6 milj. euro större som året innan.

Intäkterna från samfinansierad verksamhet uppgick till 18,7 milj. euro. Intäkterna steg ungefär 2,7 milj. euro.

Utgifterna år 2018

Institutets utgifter uppgick till sammanlagt 78,0 milj. euro. Utgifterna ökade med 4,6 milj. euro från föregående år.

Kostnaderna år 2018

Uppföljningen av kostnaderna skedde med hjälp av ett system som räknade kostnaderna för olika funktioner. Den största posten i kostnadsstrukturen utgjordes alltjämt av lönekostnaderna vars andel var 49 %. Driftkostnadernas andel var 44 % och kapitalkostnadernas andel 7 %. De sammanlagda kostnaderna för institutet uppgick till 78,2 milj. euro.

  • Lönekostnader   38,5 milj. euro
  • Driftkostnader    34,2 milj. euro
  • Kapitalkostnader  5,5 milj. euro


NETRA-urkunderna: Meteorologiska institutets NETRA-urkunder är endast tillgängliga på finska.