Ekonomi

Finansiering år 2017

Meteorologiska institutets finansiering bestod av statens budgetfinansiering för basverksamheten samt av intäkterna från avgiftsbelagd och samfinansierad verksamhet. Budgetfinansieringen täckte 63 % av institutets utgifter.

  • Budgetfinansiering  46,0 milj. euro
  • Inkomstfinansiering 27,4 milj. euro

Överskottsmålet för den företagsekonomiskt prissatta avgiftsbelagda verksamheten nåddes.

Intäkterna från avgiftsbelagd verksamhet, bestående av offentligrättsliga och företagsekonomiska prestationer, uppgick till 10,6 milj. euro.

Intäkterna från samfinansierad verksamhet uppgick till 16,1 milj. euro, och var ungefär en miljon euro större som föregående år.

Utgifterna år 2017

Institutets utgifter uppgick till sammanlagt 73,4 milj. euro. Utgifterna ökade med en miljon euro från föregående år.

Kostnaderna år 2017

Uppföljningen av kostnaderna skedde med hjälp av ett system som räknade kostnaderna för olika funktioner. Den största posten i kostnadsstrukturen utgjordes alltjämt av lönekostnaderna vars andel var 50 %. Driftkostnadernas andel var 43 % och kapitalkostnadernas andel 7 %. De sammanlagda kostnaderna för institutet uppgick till 72,7 milj. euro vilket var samma nivå som föregående år.

  • Lönekostnader   36,1 milj. euro
  • Driftkostnader    31,0 milj. euro
  • Kapitalkostnader  5,6 milj. euro


NETRA-urkunderna: Meteorologiska institutets NETRA-urkunder är endast tillgängliga på finska.