Ekonomi

Finansiering år 2021

Meteorologiska institutets finansiering bestod av statens budgetfinansiering för basverksamheten samt av intäkterna från avgiftsbelagd och samfinansierad verksamhet. Budgetfinansieringen täckte 58 % av institutets utgifter.

  • Budgetfinansiering  45,3 milj. euro

  • Inkomstfinansiering 32,8 milj. euro

Överskottsmålet för den företagsekonomiskt prissatta avgiftsbelagda verksamheten nåddes.

Intäkterna från avgiftsbelagd verksamhet, bestående av offentligrättsliga och företagsekonomiska prestationer, uppgick till 12,8 milj. euro och var ungefär 0,3 milj. euro lägre som året innan.

Intäkterna från samfinansierad verksamhet uppgick till 18,8 milj. euro. Intäkterna minskade ungefär 0,5 milj. euro.

Utgifterna år 2021

Institutets utgifter uppgick till sammanlagt 78,1 milj. euro. Utgifterna ökade med 3,8 milj. euro från föregående år.

Kostnaderna år 2021

Uppföljningen av kostnaderna skedde med hjälp av ett system som räknade kostnaderna för olika funktioner. Den största posten i kostnadsstrukturen utgjordes alltjämt av lönekostnaderna vars andel var 54,0 %. Driftkostnadernas andel var 38,3 % och kapitalkostnadernas andel 7,7 %. De sammanlagda kostnaderna för institutet uppgick till 80,5 milj. euro.

  • Lönekostnader   43,5 milj. euro

  • Driftkostnader    30,9 milj. euro

  • Kapitalkostnader  6,2 milj. euro

NETRA-urkunderna: Meteorologiska institutets NETRA-urkunder är endast tillgängliga på finska.