Ekonomi

Finansiering år 2019

Meteorologiska institutets finansiering bestod av statens budgetfinansiering för basverksamheten samt av intäkterna från avgiftsbelagd och samfinansierad verksamhet. Budgetfinansieringen täckte 61 % av institutets utgifter.

  • Budgetfinansiering  49,8 milj. euro

  • Inkomstfinansiering 31,5 milj. euro

Överskottsmålet för den företagsekonomiskt prissatta avgiftsbelagda verksamheten nåddes.

Intäkterna från avgiftsbelagd verksamhet, bestående av offentligrättsliga och företagsekonomiska prestationer, uppgick till 12,8 milj. euro och var ungefär 1,3 milj. euro lägre som året innan.

Intäkterna från samfinansierad verksamhet uppgick till 18,0 milj. euro. Intäkterna minskade ungefär 0,7 milj. euro.

Utgifterna år 2019

Institutets utgifter uppgick till sammanlagt 81,3 milj. euro. Utgifterna ökade med 3,3 milj. euro från föregående år.

Kostnaderna år 2019

Uppföljningen av kostnaderna skedde med hjälp av ett system som räknade kostnaderna för olika funktioner. Den största posten i kostnadsstrukturen utgjordes alltjämt av lönekostnaderna vars andel var 50,5 %. Driftkostnadernas andel var 42,7 % och kapitalkostnadernas andel 6,8 %. De sammanlagda kostnaderna för institutet uppgick till 82,6 milj. euro.

  • Lönekostnader   41,8 milj. euro

  • Driftkostnader    35,3 milj. euro

  • Kapitalkostnader  5,6 milj. euro

NETRA-urkunderna: Meteorologiska institutets NETRA-urkunder är endast tillgängliga på finska.