Pressmeddelande
9.9.2020

Sommaren var varmare än vanligt i hela landet