Pressmeddelande
19.4.2024

Terrängbrandsäsongen har börjat: varning för terrängbrand ersätter varningar för gräsbrand och skogsbrand

Atmosfär-ABC

Aerosol, frost, tyfon, N2000-höjdsystemet... ordlistan innehåller över 300 korta termbeskrivningar från våra forskningsområden.

Varningstjänsten finns nu också tillgänglig i gråskala

Vår varningstjänst har implementerats i gråskala för att förbättra tillgängligheten. Byt till gråskala med skjutreglaget.