Pressmeddelande
24.1.2024

Norrskenstjänsten blev noggrannare

Atmosfär-ABC

Aerosol, frost, tyfon, N2000-höjdsystemet... ordlistan innehåller över 300 korta termbeskrivningar från våra forskningsområden.

Isläget i Östersjön

Se den senaste issituationen på iskartan som uppdateras varje vecka. Eller kontrollera en noggrannare iskarta dagligen. På sidan finns också isinformation.