Förhöjda ozonhalter

Informationsgränsen i EU-direktiv kan överskridas på sommartiden. Det händer ett par gånger i årtionde.

Om ozonmängden i luften nära markytan överskrider de gränser som anges i ett EU-direktiv, informerar eller varnar Meteorologiska institutet härom i samband med väderrapporterna i radio Vega.

  • Informationsgränsen är 180 mikrogram/kubikmeter

  • Varningsgränsen är 240 mikrogram/kubikmeter

I Finland är det osannolikt att varningsgränsen överskrids.

Kolla luftkvalitet i Finland.

Solrök över havet vid båthamn. Man kan inte se långt bort.
Foto: Sari Hartonen.