Nederbördsvarningar

Man kan varna skilt för långvarig riklig nederbörd respektive kortvarigt störtregn. Översvämningar på grund av riklig nederbörd förekommer i Finland främst från våren till hösten.

De allra rikligaste regnen förekommer i allmänhet i slutet av sommaren. Då kan det lokalt regna mer än 100 mm i dygnet.

Man kan varna skilt för långvarig riklig nederbörd respektive kortvarigt störtregn. Kortvarigt kraftigt regn hör ihop med åskmoln. Dylika utvecklas snabbt och är svårare att förutspå än vidsträckta regnområden.

Foto: A. Halas

Nederbördsvarningarna har tre risknivåer

 • Varning för långvarig riklig nederbörd: risknivåerna:

  • 50 (gul),

  • 70 (orange) och

  • 120 mm (röd) i dygnet.

 • Varning för kortvarigt störtregn: risknivåerna:

  • 20 (gul),

  • 30 (orange) och

  • 45 mm (röd) i timmen.

Vid behov ges en varning för nederbörd till och med fem dagar innan.