Nederbördsvarningar

Man kan varna skilt för långvarig riklig nederbörd respektive kortvarigt störtregn. Översvämningar på grund av riklig nederbörd förekommer i Finland främst från våren till hösten.

De allra rikligaste regnen förekommer i allmänhet i slutet av sommaren. Då kan det lokalt regna mer än 100 mm i dygnet.

Man kan varna skilt för långvarig riklig nederbörd respektive kortvarigt störtregn. Kortvarigt kraftigt regn hör ihop med åskmoln. Dylika utvecklas snabbt och är svårare att förutspå än vidsträckta regnområden.

Det regnar mycket och det är översvämmingen på gatan.
Foto: A. Halas.

Nederbördsvarningarna har tre risknivåer

 • Varning för långvarig riklig nederbörd: risknivåerna:

  • 50 (gul),

  • 70 (orange) och

  • 120 mm (röd) i dygnet.

 • Varning för kortvarigt störtregn: risknivåerna:

  • 20 (gul),

  • 30 (orange) och

  • 45 mm (röd) i timmen.

Vid behov ges en varning för nederbörd till och med fem dagar innan.