Internationellt samarbete

Det internationella samarbetet vid Meteorlogiska institutet är omfattande och av största vikt för vår verksamhet. Vi deltar aktivt i de internationella organisationerna som hör till vårt verksamhetsområde, utövar en internationellt erkänd fortskning inom flera områden samt stöder flera av våra systerorganisationer i utvecklingsländerna i utvecklingen av deras institut.

Vi deltar aktivt i de internationella organsitionerna som hör till vårt verksamhetsområde och påverkar aktivt  verksamhetsprogrammen speciellt för de eruopeiska och internationella organisationer av vars verksamhet vi är beroende.

Meteorologiska institutet deltar också aktivt i europeiska forsknings- och utvecklingsprojekt samt i utvecklandet och övervakandet av de europeiska forskningsprogrammen som hör till vårt kompetensområde.

Dessutom leder institutet många utvecklingshjälpsprojekt inom meteorologi.

Mer information:

Maria Hurtola, chef för internationella ärenden, tel: +358 29 539 2220

maria.hurtola@fmi.fi

Harri Pietarila, chef för experttjänster, tel: + 358 29 539 5432

harri.pietarila@fmi.fi