Havsvattenståndsvarning

Varningsnivåerna är uppsatta utgående från havsvattenståndsobservationer på så sätt att den lindrigaste nivån uppnås i genomsnitt en gång per år, den mellersta nivån en gång per fem år och den allvarligaste en gång per 20 år per havsområde.

För lågvatten finns det bara en varningsnivå (gul). För högvatten gäller däremot alla tre (gul, orange och röd).

Varningar gällande havsvattenståndet utfärdas för upp till fem dygn.

Varningsnivåerna är indelade havsområdesvis och kan ses i nedanstående tabell i cm, det teoretiska medelvattnet som referens.

Vattenståndets varningsnivåer, teoretiska medelvattnet

  lågt
(gul)
högt
(gul)
mycket högt
(orange)
farligt högt
(röd)
Kemi, Uleåborg -80 cm 115 cm 140 cm 170 cm
Brahestad, Jakobstad -65 cm 85 cm 110 cm 130 cm
Vasa -50 cm 85 cm 110 cm 130 cm
Kaskö, Björneborg, Raumo -50 cm 75 cm 100 cm 120 cm
Föglö -50 cm 65 cm 85 cm 100 cm
Åbo, Hangö -50 cm 70 cm 95 cm 110 cm
Helsingfors, Borgå -60 cm 80 cm 115 cm 130 cm
Fredrikshamn -70 cm 110 cm 145 cm 170 cm

 

 Översvämning vid kusten.
Foto: Eija Vallinheimo.