Havsvattenståndsvarning

Varningsnivåerna är uppsatta utgående från havsvattenståndsobservationer på så sätt att den lindrigaste nivån uppnås i genomsnitt en gång per år, den mellersta nivån en gång per fem år och den allvarligaste en gång per 20 år per havsområde.

För lågvatten finns det bara en varningsnivå (gul). För högvatten gäller däremot alla tre (gul, orange och röd).

Varningar gällande havsvattenståndet utfärdas för upp till fem dygn.

Varningsnivåerna är indelade havsområdesvis och kan ses i nedanstående tabell (i cm)(uppdaterad 26.5.2016):

  lågt vattenstånd högt vattenstånd mycket högt vattenstånd farligt högt vattenstånd
  en gång per år en gång per år en gång per 5 år en gång per 20 år
  gul gul orange röd
Norra Bottenviken -80 115 140 170
Södra Bottenviken -65 85 110 130
Kvarken (Vasa) -50 85 110 130
Bottenhavet -50 75 100 120
Ålandshav och Skärgårdshavet (Föglö) -50 65 85 100
Skärgårdshavet (Åbo), Västa Finska viken (Hangö) -50 70 95 110
Västra Finska viken (Helsingfors, Borgå) -60 80 115 130
Östra Finska viken -70 110 145 170

 

Foto: Eija Vallinheimo
 
 
 

6.6.2018