Havsvattenståndsvarning

Varningsnivåerna är uppsatta utgående från havsvattenståndsobservationer på så sätt att den lindrigaste nivån uppnås i genomsnitt en gång per år, den mellersta nivån en gång per fem år och den allvarligaste en gång per 20 år per havsområde.

För lågvatten finns det bara en varningsnivå (gul). För högvatten gäller däremot alla tre (gul, orange och röd). Varningar gällande havsvattenståndet utfärdas för upp till fem dygn.

Vattenståndets varningsnivåer

Varningsnivåerna är indelade havsområdesvis och kan ses i nedanstående tabell i cm. Referensen är det teoretiska medelvattnet eller N2000-system.

Teoretiska medelvattnet

  lågt
(gul)
högt
(gul)
mycket högt
(orange)
farligt högt
(röd)
Kemi, Uleåborg -80 cm 115 cm 140 cm 170 cm
Brahestad, Jakobstad -65 cm 85 cm 110 cm 130 cm
Vasa -50 cm 85 cm 110 cm 130 cm
Kaskö, Björneborg, Raumo -50 cm 75 cm 100 cm 120 cm
Föglö -50 cm 65 cm 85 cm 100 cm
Åbo, Hangö -50 cm 70 cm 95 cm 110 cm
Helsingfors, Borgå -60 cm 80 cm 115 cm 130 cm
Fredrikshamn -70 cm 110 cm 145 cm 170 cm

 

N2000

  lågt (gul) högt
(gul)
mycket högt (orange) farligt högt (röd)
Kemi, Uleåborg -72 cm 123 cm 148 cm 178 cm
Brahestad -57 cm  93 cm 118 cm 138 cm
Jakobstad -59 cm  91 cm 116 cm 136 cm
Vasa -44 cm  92 cm 117 cm 137 cm
Kaskö -41 cm  84 cm 109 cm 129 cm
Björneborg, Raumo -39 cm  86 cm 111 cm 131 cm
Åbo -36 cm  85 cm 110 cm 125 cm
Föglö -39 cm  76 cm  96 cm 111 cm
Hangö -32 cm  88 cm 113 cm 128 cm
Helsingfors, Borgå -39 cm 101 cm 136 cm 151 cm
Fredrikshamn -49 cm 131 cm 166 cm 191 cm

Varningsnivåer i N2000-höjdsystemet förändras varje år några millimeter.

4.1.2023