Havsvattenståndsvarning

Varningsnivåerna är uppsatta utgående från havsvattenståndsobservationer på så sätt att den lindrigaste nivån uppnås i genomsnitt en gång per år, den mellersta nivån en gång per fem år och den allvarligaste en gång per 20 år per havsområde.

För lågvatten finns det bara en varningsnivå (gul). För högvatten gäller däremot alla tre (gul, orange och röd). Varningar gällande havsvattenståndet utfärdas för upp till fem dygn.

Vattenståndets varningsnivåer

Varningsnivåerna är indelade havsområdesvis och kan ses i nedanstående tabell i cm. Referensen är det teoretiska medelvattnet eller N2000-system.

Teoretiska medelvattnet

N2000

4.1.2023