Havsvattenståndsvarning

Varningsnivåerna är uppsatta utgående från havsvattenståndsobservationer på så sätt att den lindrigaste nivån uppnås i genomsnitt en gång per år, den mellersta nivån en gång per fem år och den allvarligaste en gång per 20 år per havsområde.

För lågvatten finns det bara en varningsnivå (gul). För högvatten gäller däremot alla tre (gul, orange och röd).

Varningar gällande havsvattenståndet utfärdas för upp till fem dygn.

Varningsnivåerna är indelade havsområdesvis och kan ses i nedanstående tabell (i cm)(uppdaterad 26.5.2016):

 lågt vattenståndhögt vattenståndmycket högt vattenståndfarligt högt vattenstånd
 en gång per åren gång per åren gång per 5 åren gång per 20 år
 gulgulorangeröd
Norra Bottenviken-80115140170
Södra Bottenviken-6585110130
Kvarken (Vasa)-5085110130
Bottenhavet-5075100120
Ålandshav och Skärgårdshavet (Föglö)-506585100
Skärgårdshavet (Åbo), Västa Finska viken (Hangö)-507095110
Västra Finska viken (Helsingfors, Borgå)-6080115130
Östra Finska viken-70110145170

Foto: Eija Vallinheimo