Handlingsinstruktioner vid oväder

Åskbyar

Att tänka på i förväg

 • Uppskjut resor om möjligt. Ta med varma friluftskläder, mat och dryck om en bilfärd är nödvändig.

 • Bege dig inte ut på sjön.

 • Ladda mobiltelefonen, ha dricksvatten till hands samt granska ficklampsbatterierna i tid.

 • Ta in utemöbler och andra lösa föremål från gården.

 • Stäng fönster och dörrar.

 • Håll husdjuren inne.

 • Kör bilen under tak eller bort från närheten av träd.

 • Granska att balkongglasen är fast.

 • Koppla bort de elapparater som du för hand kommer åt.

 • Glöm inte att kontrollera båtarnas förtöjningar.

När ovädret slår till

 • Sök dig till en stadig byggnad, men undvik att stanna i närheten av fönster.

 • Tälttak, uthus och andra lätta byggnader är inte säkra.

 • Det säkraste stället i ett hus är den lägsta våningen eller källaren.

 • Undvik att åka hiss på grund av risk för elavbrott.

 • Se upp för fallande träd och elledningar.

 • Ute skyddar du dig från fallande träd t.ex. mellan stenar, nedanom bergskanter eller i diken.

 • Stormbyar kan kasta bilar av vägen och välta tvåhjulade fordon. Kör försiktigt i skogsgläntor, där vindstötarna är som starkast. Stanna bilen på ett säkert avstånd från träd och elledningar.

 • Bege dig inte ut på vattnet. Ta iland på närmaste säkra strand, ifall du redan är på sjön. Ta ner seglen och förtöj båten.

Att fundera på efteråt

 • Undvik onödigt resande.

 • Se upp för träd som har fallit på vägen.

 • Varna andra vägtrafikanter för hinder t.ex. med en varningstriangel.

 • Håll dig minst 20 meter ifrån skadade elledningar. I träd som delvis fallit eller som fallit i kors kan det finnas farliga spänningar.

 • Hjälp grannarna i mån av möjlighet.

 • Kontrollera båtarnas förtöjningar.

 • Granska eventuella skador på byggnadens takkonstruktion, skorsten och fönster.

 • Rengör igentäppta regnvattenavledningssystem.

Stormbyar

Att tänka på i förväg

 • Skjut upp ditt resande. Stormbyar kan fälla träd på vägen eller försvåra styrningen av bilen. Ta med varma friluftskläder, mat och dryck om en bilfärd är nödvändig.

 • Bege dig inte ut på sjön.

 • Ladda mobiltelefonen, ha dricksvatten till hands samt granska ficklampsbatterierna i tid.

 • Ta in utemöbler och andra lösa föremål från gården som kan förorsaka extra skada då de flyger omkring. Granska även i hurudant skick träden är på din gårdsplan.

 • Stäng dörrar och fönster. Kontrollera särskilt att takfönster och balkongglas är fastsatta.

 • Håll husdjuren inne.

 • Kör bilen in i ett garage eller bort från närheten av träd.

 • Koppla ur de elapparater du kommer åt för hand.

 • Kolla båtarnas förtöjningar.

När ovädret slår till

 • Förflytta dig till en stadig byggnad och undvik att vistas vid fönster.

 • Tälttak, uthus och andra lätta byggnader är inte säkra.

 • Försök inte reparera egendomsskador under stormens framfart.

 • Undvik att åka hiss på grund av risk för elavbrott.

 • Se upp för fallande träd och elledningar.

 • Ute skyddar du dig från fallande träd t.ex. mellan stenar, nedanom bergskanter eller i diken.

 • Stormbyar kan kasta bilar av vägen och välta tvåhjulade fordon. Stanna bilen på ett säkert avstånd från träd och elledningar. Se upp för sidovind då du från skogen kör ut på öppna områden.

 • Ta iland på närmaste säkra strand, ifall du är på sjön. Ta ner seglen och förtöj båten.

Att fundera på efteråt

 • Undvik onödigt resande.

 • Se upp för träd som har fallit på vägen. Varna andra vägtrafikanter för hinder t.ex. med en varningstriangel.

 • Håll dig minst 20 meter ifrån skadade elledningar.

 • I träd som delvis fallit eller som fallit i kors kan det finnas farliga spänningar.

 • Hjälp grannarna i mån av möjlighet.

 • Kontrollera båtarnas förtöjningar.

 • Granska eventuella skador på byggnadens takkonstruktion, skorsten och fönster.

 • Rengör igentäppta regnvattenavledningssystem.

Snöyra

Att tänka på i förväg

 • Skjut upp ditt resande. Ta med varma friluftskläder, mat och dryck om en bilfärd är nödvändig.

 • Ha varma kläder till hands och förbered dig på att värma huset med annat än elektricitet.

 • Ladda mobiltelefonen, ha dricksvatten till hands samt granska ficklampsbatterierna i tid.

 • Ta in lösa föremål från gårdsplanen.

 • Håll husdjuren inne.

 • Stäng fönster och dörrar och granska att balkongglasen är fast.

 • Kör bilen under tak eller bort från närheten av träd.

 • Koppla bort de elapparater som du för hand kommer åt.

När ovädret slår till

 • Sök dig till en stadig byggnad, men undvik att stanna i närheten av fönster.

 • Tälttak, uthus och andra lätta byggnader är inte säkra.

 • Undvik att åka hiss på grund av risk för elavbrott.

 • Se upp för fallande träd och elledningar.

 • Ute skyddar du dig från fallande träd t.ex. mellan stenar, nedanom bergskanter eller i diken.

 • Stormbyar kan kasta bilar av vägen och välta tvåhjulade fordon. Stanna bilen på ett säkert avstånd från träd och elledningar.

 • Om det är nödvändigt att åka bil bör du ta det dåliga väglaget i beaktande genom att reservera tillräckligt med tid.

 • Se upp för omkullfallna träd och elledningar. Den dåliga sikten som snöyran förorsakar gör det svårare att observera hinder. Halkan förlänger bromssträckorna avsevärt. Använd dimljus. Snön kan bilda drivor på vägen och göra den ofarbar. Var särskilt försiktig då du från skogen kör ut på öppna områden, eftersom vinden kan ha skapat stora drivor, och sidovinden kan vara stark.

Att fundera på efteråt

 • Undvik onödigt resande.

 • Se upp för träd som har fallit på vägen. Varna andra vägtrafikanter för hinder t.ex. med en varningstriangel.

 • Håll dig minst 20 meter ifrån skadade elledningar.

 • I träd som delvis fallit eller som fallit i kors kan det finnas farliga spänningar.

 • Hjälp grannarna i mån av möjlighet.

 • Granska eventuella skador på byggnadens takkonstruktion, skorsten och fönster. Skotta vid behov taket från snö.

Stora hagel

Att tänka på i förväg

 • Bege dig inte ut på sjön.

 • Skydda takfönstren.

 • Stäng dörrar och fönster.

 • Skydda utemöbler och andra lösa föremål på gården.

 • Håll husdjuren inne.

 • Kör bilen under ett tak.

När ovädret slår till

 • Förflytta dig till en byggnad. Undvik att vistas vid fönster eller i utrymmen med glas- och plasttak.

 • Tälttak, lätta konstruktioner och ljusgenomsläppande tak är inte säkra.

 • Skydda särskilt huvudet om du är ute. Stora hagel kan leda till kontusioner och andra skador på människor och djur.

 • Kör försiktigt, stora hagel kan leda till dåligt väglag: dålig sikt, hala vägytor och skador i vindrutan.

 • Beakta även den övriga trafiken – stanna inte så att trafiksäkerheten äventyras. Använd varningsblinker ifall du stannar vid vägkanten.

Att fundera på efteråt

 • Undvik onödigt resande. Se upp för trädgrenar på vägen. Hagel kan dessutom förorsaka hala vägytor.

 • Hjälp grannarna i mån av möjlighet.

 • Granska att byggnadens tak och fönster är oskadda.

 • Rengör igentäppta regnvattenavledningssystem.

Översvämningar

Att tänka på i förväg

 • Vattennivån kan stiga snabbt vid flodstränder och på låglänta marker samt vid kusten. Sök dig bort från det översvämningskänsliga området. Att campa vid en flodstrand är inte säkert. I branta sluttningar kan jordskred förekomma.

 • Ladda mobiltelefonen, ha dricksvatten till hands samt granska ficklampsbatterierna i tid.

 • Se över husdjurens säkerhet. Flytta bilen till en plats dit vattnet inte når.

 • Flytta värdefulla föremål, elapparater, avfallskärl och farliga ämnen bort från källare och golvnivån i den lägsta våningen. Skydda golvbrunnarna i bottenvåningen med plast och sandsäckar eller andra dylika vikter.

 • Granska att regnvattenavledningssystemen fungerar och inte är igentäppta.

 • Flytta eller bind lösa föremål som kan förorsaka skador då de dras med av vattenmassorna.

När översvämnig är ett faktum

 • Stanna i en tillräckligt hög byggnad eller terräng, borta från översvämningen. Svämvatten kan vara hälsovådligt t.ex. på grund av avloppsvatten.

 • Koppla bort elektriciteten om det är säkert.

 • Använd ej hiss. Att åka hiss ner i en översvämmad källarvåning kan vara livsfarligt. Dessutom kan vattnet förorsaka elavbrott.

 • Kör försiktigt – vattenmassorna kan skära av vägförbindelser, fylla tunnlar eller skölja bort vägkonstruktioner och broar. Kör inte på en översvämmad väg. Om vattendjupet är 45-60 cm kan det vara tillräckligt för att få bilen att flyta och driva ut på djupare vatten vilket kan vara livsfarligt. Lämna bilen ifall den stannar och sök dig till ett högre område.

 • Undvik att vada i strömmande vatten. En människa kan falla omkull om strömmen är strid redan när det är cirka 15 cm djupt.

 • Översvämningar kan omringa byggnader – var beredd på en evakuering.

Att fundera på efteråt

 • Granska skadorna på byggnaderna.

 • Släng bort livsmedel som kommit i kontakt med svämvatten, som kan innehålla t.ex. avloppsvatten.

Tromber

När ovädret slår till

 • Sök dig till en stadig byggnad, men undvik att stanna i närheten av fönster.

 • Tälttak, uthus och andra lätta byggnader är inte säkra.

 • Sök skydd i byggnadens stadigaste ställen såsom i källaren, i rum som saknar ytterväggar, under ett stadigt bord eller under madrassen, ifall byggnaden visar tecken på att rasa samman.

 • Undvik att åka hiss på grund av risk för elavbrott.

 • Utomhus kan diken och platser nedanom bergskanter fungera som skydd mot flygande föremål som trombens virvelvindar fått tag i.

 • Se upp för fallande träd och elledningar.

 • Bilen är inte säker eftersom tromben kan välta den. Stanna bilen på ett säkert avstånd från träd och elledningar.

 • Bege dig inte ut på sjön. Ta iland på närmaste säkra strand, ifall du redan är på sjön. Ta ner seglen och förtöj båten. En tromb kan välta en liten båt eller lyfta upp den i luften.

Att fundera på efteråt

 • Se upp för träd som har fallit på vägen. Varna andra vägtrafikanter för hinder, t.ex. med en varningstriangel.

 • Håll dig minst 20 meter ifrån skadade elledningar.

 • I träd som delvis fallit eller som fallit i kors kan det finnas farliga spänningar.

 • Hjälp grannarna i mån av möjlighet. Kontrollera båtarnas förtöjningar.

 • Granska eventuella skador på byggnadens takkonstruktion, skorsten och fönster.

 • Rengör igentäppta regnvattenavledningssystem.

Meteorologiska institutet tar inte i något avseende ansvar för någon form av skada som drabbat användare eller tredje part, - vare sig det är frågan om direkta, indirekta, förutsägbara eller oförutsägbara, typiska eller atypiska skador, inte heller för förlust av vinst eller inkomst, som berott på användning eller missbruk av informationen på sidorna.