Havsvattenståndet

Mätstation:
Graf:

Havsvattenståndet på mätstationerna

Observation (kl. 22.52)
Medelvattnet (cm)
Kemi +67
Uleåborg +60
Brahestad +54
Jakobstad +47
Vasa +31
Kaskö +32
Björneborg +24
Raumo +22
Åbo +14
Föglö +15
Hangö +7
Helsingfors +2
Borgå +1
Fredrikshamn +5