Vattenståndet är angivet med referens till höjdsystemen N2000 (nytt) och teoretiskt medelvatten. Sannolikhetsprognosen visar medianer och 50 % och 80 % sannolikheter med olika färg. Mera information visas med att föra muspekaren över grafen.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Havsvattenståndet vid mätplatser tabell har uppdaterats med värden på 19:27
Observation (kl. 19:27)
Medelvattnet (cm)
N2000 (cm)
Kemi -12-3
Uleåborg -10-2
Brahestad -11-3
Jakobstad -9-3
Vasa -11-5
Kaskö -14-5
Björneborg -16-4
Raumo -15-3
Åbo -140
Föglö -14-3
Hangö -12+6
Helsingfors -10+11
Borgå -9+12
Fredrikshamn -8+14