Havsvattenståndet

Mätstation:
Graf:

Havsvattenståndet på mätstationerna

Observation (kl. 9.28)
Medelvattnet (cm)
Kemi +13
Uleåborg +13
Brahestad +11
Jakobstad +6
Vasa +1
Kaskö -5
Björneborg -5
Raumo -7
Åbo -3
Föglö -7
Hangö -2
Helsingfors +2
Borgå +4
Fredrikshamn +10