Havsvattenståndet

Mätstation:
Visa diagrammet 2 + 2 dygn Havsvattenståndet diagrammet har uppdaterad
Graf:

Vattenståndet är angivet med referens till höjdsystemen N2000 (nytt) och teoretiskt medelvatten. Sannolikhetsprognosen visar medianer och 50 % och 80 % sannolikheter med olika färg. Mera information visas med att föra muspekaren över grafen.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Havsvattenståndet vid mätplatser tabell har uppdaterats med värden på 15:46
Observation (kl. 15:46)
Medelvattnet (cm)
N2000 (cm)
Kemi -7+2
Uleåborg -10-2
Brahestad -80
Jakobstad -3+3
Vasa -2+5
Kaskö -1+8
Björneborg -3+9
Raumo -1+10
Åbo -3+12
Föglö -1+11
Hangö -4+14
Helsingfors -7+14
Borgå -8+13
Fredrikshamn -8+13