Havsvattenståndet

Mätstation:
Visa diagrammet 2 + 2 dygn Havsvattenståndet diagrammet har uppdaterad
Graf:

Vattenståndet är angivet med referens till höjdsystemen N2000 (nytt) och teoretiskt medelvatten. Sannolikhetsprognosen visar medianer och 50 % och 80 % sannolikheter med olika färg. Mera information visas med att föra muspekaren över grafen.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Havsvattenståndet vid mätplatser tabell har uppdaterats med värden på 22:12
Observation (kl. 22:12)
Medelvattnet (cm)
N2000 (cm)
Kemi +43+52
Uleåborg +42+50
Brahestad +44+52
Jakobstad +39+45
Vasa +36+43
Kaskö +30+39
Björneborg +31+43
Raumo +32+43
Åbo +32+46
Föglö +25+36
Hangö +29+47
Helsingfors +26+47
Borgå +27+48
Fredrikshamn +28+49