Havsvattenståndet

Mätstation:
Graf:

Havsvattenståndet på mätstationerna

Observation (kl. 19.57)
Medelvattnet (cm)
Kemi +1
Uleåborg -1
Brahestad -1
Jakobstad -3
Vasa -6
Kaskö -9
Björneborg -10
Raumo -7
Åbo -9
Föglö -10
Hangö -11
Helsingfors -14
Borgå -15
Fredrikshamn -16