Havsvattenståndet

Mätstation:
Graf:

Höjdsystemet är det teoretiska medelvattnet.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Observation (kl. 0.02)
Medelvattnet (cm)
Kemi +4
Uleåborg 0
Brahestad 0
Jakobstad +1
Vasa -1
Kaskö +1
Björneborg 0
Raumo +1
Åbo -4
Föglö -3
Hangö -9
Helsingfors -11
Borgå -11
Fredrikshamn -9