Havsvattenståndet

Mätstation:
Visa diagrammet 2 + 2 dygn Havsvattenståndet diagrammet har uppdaterad
Graf:

Vattenståndet är angivet med referens till höjdsystemen N2000 (nytt) och teoretiskt medelvatten. Sannolikhetsprognosen visar medianer och 50 % och 80 % sannolikheter med olika färg. Mera information visas med att föra muspekaren över grafen.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Havsvattenståndet vid mätplatser tabell har uppdaterats med värden på 21:46
Observation (kl. 21:46)
Medelvattnet (cm)
N2000 (cm)
Kemi -4+5
Uleåborg +1+10
Brahestad +1+10
Jakobstad +2+8
Vasa +3+10
Kaskö +6+15
Björneborg +6+18
Raumo +8+20
Åbo +14+28
Föglö +6+17
Hangö +7+24
Helsingfors +6+27
Borgå +5+26
Fredrikshamn +6+27