Havsvattenståndet

Mätstation:
Visa diagrammet 2 + 2 dygn Havsvattenståndet diagrammet har uppdaterad
Graf:

Vattenståndet är angivet med referens till höjdsystemen N2000 (nytt) och teoretiskt medelvatten. Sannolikhetsprognosen visar medianer och 50 % och 80 % sannolikheter med olika färg. Mera information visas med att föra muspekaren över grafen.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Havsvattenståndet vid mätplatser tabell har uppdaterats med värden på 16:25
Observation (kl. 16:25)
Medelvattnet (cm)
N2000 (cm)
Kemi +27+36
Uleåborg +26+35
Brahestad +28+37
Jakobstad +33+40
Vasa +37+45
Kaskö +42+51
Björneborg +41+52
Raumo +42+54
Åbo +45+59
Föglö +39+51
Hangö +43+61
Helsingfors +33+54
Borgå +34+55
Fredrikshamn +37+58