Vattenståndet är angivet med referens till höjdsystemen N2000 (nytt) och teoretiskt medelvatten. Sannolikhetsprognosen visar medianer och 50 % och 80 % sannolikheter med olika färg. Mera information visas med att föra muspekaren över grafen.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Havsvattenståndet vid mätplatser tabell har uppdaterats med värden på 6:53
Observation (kl. 6:53)
Medelvattnet (cm)
N2000 (cm)
Kemi -80
Uleåborg -6+3
Brahestad -9-1
Jakobstad -8-2
Vasa -6+1
Kaskö -6+3
Björneborg -5+6
Raumo -6+6
Åbo -7+7
Föglö -6+6
Hangö -4+14
Helsingfors -5+16
Borgå -4+17
Fredrikshamn -3+19