Prognos för UV-index

Det är skäl att skydda sig mot UV-strålningen, då index är 3 eller högre. Prognosen för dagens högsta UV-index gäller för molnfri himmel. Enbart tjocka moln har ett märkbart dämpande effekt på UV-strålningen.

*) Ort med både UV-observationer och UV-prognoser finns tillgängliga.