Halka och fotgängarväder

Meteorologiska institutets fotgängarväder gör allmänheten bättre förberedd på mycket halt väglag. Sådan halka förekommer typiskt mellan fem och femton gånger per år och landskap. Halt och lokalt mycket halt väglag förekommer dock betydligt oftare.

De är mycket halt om:

  • snö faller på is

  • det regnar på is, eller om det på isen uppstår ett vattenskikt orsakat av smältvatten

  • snön har blivit hårt packad efter ett rikligt snöfall och temperaturen har varit vid nollstrecket eller något därunder

När det är mycket halt, behöver man förutom försiktighet även skor med bra grepp samt hjälpmedel såsom halkskydd.

I fotgängarvädret meddelas orsaken till halkan samt tajmningen.

Det har berättades på bildtexten, hur mycket hal bildas.
Temperaturen är först över noll, men sedan blir det kallare, och de våta gångbanorna fryser. Det snöar på de isiga gångbanorna, vilket gör isen hal och täcker över den. Bild Tommi Mäkelä.
Det har berättades på bildtexten, hur mycket hal bildas.
Temperaturen stiger från minusgrader till över noll och det regnar på isen. Isen smälter inte under vattnet och det är mycket halt. Det kan också bildas vatten på isen om isens ytlager smälter. Bild Tommi Mäkelä.

Halkandet blir dyrt

I Finland sker det vintertid ca 50 000 olycksfall som beror på halka. Dessa leder enligt VTT (Statens tekniska forskningscentrum) till kostnader för 2,4 miljarder euro för bland annat sjukvård, sjukledighet och förlorad hälsa.

  • Personer under 30 år halkar mest

  • 50-60 åringar behöver oftast sjukvård

  • Risken för höftfrakturer ökar för personer som är över 70 år.

En kvinna halkar när hon tittar på sin mobil. Hon ser inte isen när det är snö på isen.

Varningen bestäms med hjälp av ett fotgängarindex

Fotgängarindexet beräknas utgående från en modell, som beskriver förhållandena på gång- och cykelvägar. Finns där is, vatten, snö eller frost?

I beräkningarna utnyttjas:

  • väderobservationer från de senaste fyra dagarna

  • observationer om det rådande vädret – till exempel temperatur

  • väderprognoser för de kommande två dygnen.

Modellen har utarbetats i samarbete med Arbetshälsoinstitutet där man använt sig av halkmätningar.