Modell för fotgängarvädret

Modellen för fotgängarvädret är en specialversion av trafikvädermodellen och beräknar förhållanden på trottoarer istället för på landsväg. Den skiljer sig från trafikvädermodellen huvudsakligen genom det sätt på vilket slitage på is o.dyl. beskrivs samt när det gäller detaljer i tolkningen av väglaget. Modellens utgångstillstånd, som grundar sig på observationer, använder även data från fler dagar bakåt i tiden.

De väderstorheter som används som utgångsdata är desamma som i trafikvädermodellen, d.v.s. lufttemperatur, luftfuktighet, vindhastighet, solstrålning, molnens värmestrålning samt nederbörd. Modellen är utvecklad i samarbete med Arbetshälsoinstitutet och utnyttjar mätningar gjorda med mätrobotar, som testat olika skomodeller i realistiska fotgängarförhållanden.

Modellen ger tolkningar av väglaget av samma slag som trafikvädermodellen, men det fotgängarindex, som beräknas från dessa och som beskriver fotgängarförhållanden, är annorlunda och vid dess bestämning används andra kriterier lämpliga för fotgängare och trottoarer. Förhållanden som är farliga för bilar respektive fotgängare uppstår under olika omständigheter. Indexet kan anta följande värden

  • normalt

  • halt

  • packad snö

  • frysning

  • vatten ovanpå is

  • torr snö ovanpå is

Resultaten från modellen för fotgängarvädret används när man behöver ge varning för mycket halt väglag för fotgängare. Förutom vid operativ prognosverksamhet används modellen även i forskningssyfte.

10.9.2021