Regionindelning i väderprognoser

I väderprognoser som gäller hela landet delas Finland in i områden som baserar sig på landskapen. I upplästa väderprognoser i radio är det emellertid inte ändamålsenligt att använda de långa namnen på landskapen. Därför använder man sig av regionindelning som delar in landet i stora områden i ost-västlig eller nord-sydlig riktning. I sjöväderprognoserna och -varningarna indelas sjödistrikten enligt en internationell överenskommelse.

Indelning av landsområdena

Vädret avgör vilken regionindelning som tillämpas. Under sommaren är det vanligare med syd-nordlig riktning och under vintern är det lämpligare med väst-ostlig riktning. Varningar som ingår i rapporterna, som t.ex. varningar för terrängbränder, ges per landskap.

Väst-ostlig indelning:

 • Landets västra del: Åland, Egentliga Finland, Satakunta, Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Mellersta Finland, Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Helsingfors ingår i landets västra del.

 • Landets östra del: Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen.

 • Landets norra del: Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland

Information är på texten.
Bild: Syd-nordlig (på vänster), väst-ostlig (på höger).

Syd-nordlig indelning:

 • Landets södra del: Åland, Egentliga Finland, Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Södra Karelen.

 • Landets mellersta del: Satakunta, Birkaland, Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen.

 • Landets norra del: Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland

I bägge regionindelningarna ingår dessutom landets norra del, som består av Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland. Eftersom landskapen i de norra delarna av landet är mycket stora, kan man också tillämpa en indelning på kommunnivå.

Dessutom kan man i tillägg använda tydliga beskrivningar, som kusten och sydvästra skärgården.

Indelningen av Lappland i väderprognoserna

Eftersom landskapen i de norra länderna är så stora kan man, speciellt vid varningar för terrängbränder, tillämpa en indelning på kommunnivå.

Beroende på vädersituationen delas Lappland i antingen syd-nordlig eller väst-ostlig riktning.

Syd-nordlig riktning:

 • Lapplands södra del: Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Simo, Tervola, Torneå, Övertorneå

 • Lapplands mellersta del: Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Savukoski, Sodankylä

 • Lapplands norra del: Enontekis, Enare, Utsjoki.

Väst-ostlig riktning:

 • Lapplands västra del: Enontekis, Kemi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pello, Ranua, Rovaniemi, Simo, Tervola, Torneå, Övertorneå

 • Lapplands östra del: Enare, Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Salla, Savukoski, Sodankylä, Utsjoki.

Information är på texten.
Bild: Indelningen av Lappland.

Distrikten i sjöväderrapporten

I sjöväderprognoserna och -varningarna indelas sjödistrikten enligt en internationell överenskommelse.

Finska sjöområdena.

Saimens sjödistrikt

Om väderutsikterna är olika för den södra och norra delen av Saimen, kan sjödistriktet delas in i två prognosområden. Gränsen dras norr om Nyslott. De två områdena benämns då Saimen södra och Saimen norra.

Södra Saimen är:

 • Saimaa

 • Haapaselkä

 • Pihlajavesi

 • Puruvesi.

Norra Saimen är:

 • Haukivesi

 • Orivesi

 • Paasivesi

 • Pyhäselkä

 • Kallavesi

 • Suvasvesi

 • Kermavesi

 • Höytiäinen

 • Pielinen. 

Södra Saimen är sydöster om Nyslott och Norra Saimen nordväst om Nyslott.

19.1.2024