Tyvärr har vi tekniska problem med väderprognoser. Vi arbetar för att lösa problemet så fort som möjligt.

Regionindelning i väderprognoser

I väderprognoser som gäller hela landet delas Finland in i områden som baserar sig på landskapen. I upplästa väderprognoser i radio är det emellertid inte ändamålsenligt att använda de långa namnen på landskapen och därför använder man sig av regionindelning som delar in landet i stora områden i ost-västlig eller nord-sydlig riktning.

Vädret avgör vilken regionindelning som tillämpas. Under sommaren är det vanligare med syd-nordlig riktning och under vintern är det lämpligare med väst-ostlig riktning. Varningar som ingår i rapporterna, som t.ex. varningar för skogsbränder, ges per landskap.

Väst-ostlig indelning:

 • Landets västra del: Åland, Egentliga Finland, Satakunta, Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Mellersta Finland, Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Helsingfors ingår i landets västra del.
 • Landets östra del: Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen.
 • Landets norra del: Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland

Syd-nordlig indelning::

 • Landets södra del: Åland, Egentliga Finland, Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Södra Karelen.
 • Landets mellersta del: Satakunta, Birkaland, Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen.
 • Landets norra del: Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland

I bägge regionindelningarna ingår dessutom landets norra del som består av Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland. Eftersom landskapen i de norra delarna av landet är mycket stora kan man i väderprognoserna och varningarna också tillämpa en indelning på kommunnivå.

Dessutom kan man i tillägg använda tydliga beskrivningar, som kusten och sydvästra skärgården.

Indelningen av Lappland i väderprognoserna

Eftersom landskapen i de norra länderna är så stora kan man, speciellt vid varningar för skogsbränder, tillämpa en indelning på kommunnivå.

Beroende på vädersituationen delas Lappland i antingen syd-nordlig eller väst-ostlig riktning.

Syd-nordlig riktning:

 • Lapplands södra del: Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Simo, Tervola, Torneå, Övertorneå
 • Lapplands mellersta del: Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Savukoski, Sodankylä
 • Lapplands norra del: Enontekis, Enare, Utsjoki.

Väst-ostlig riktning:

 • Lapplands västra del: Enontekis, Kemi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pello, Ranua, Rovaniemi, Simo, Tervola, Torneå, Övertorneå
 • Lapplands östra del: Enare, Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Salla, Savukoski, Sodankylä, Utsjoki.

Landskapen

 1. Nyland
 2. Egentliga Finland
 3. Satakunta
 4. Egentliga Tavastland
 5. Birkaland
 6. Päijänne-Tavastland
 7. Kymmenedalen
 8. Södra Karelen
 9. Södra Savolax
 10. Norra Savolax
 11. Norra Karelen
 12. Mellersta Finland
 13. Södra Österbotten
 14. Österbotten
 15. Mellersta Österbotten
 16. Norra Österbotten
 17. Kajanaland
 18. Lappland
 19. Åland