Luftkvalitet nu

 

Mätarens kontaktuppgifter Städerna ansvarar för uppföljningen av luftkvaliteten i sitt eget område. Om du har frågor om luftkvaliteten där du bor ska du i första hand kontakta experter på din egen ort.
Luftkvalitetsindex Index har tagits i bruk för att göra det lättare att informera om förändringar i luftkvaliteten.
Pollen rapport Norkko.fi Pollenrapporten framställs av Aerobiologiska enheten vid Åbo universitet.
Öppna data Luftkvalitet data i maskinläsbart digitalt format (på engelska).
Observationer Luftkvalitets observationsstationer i Finland.
Kalibreringstjänster Kalibreringstjänster för luftkvalitetsmätningar (på finska)

Tips för att granska mätresultaten

  • Du hittar utförligare information genom att klicka på en mätstation på kartan.
  • Du kan välja flera stationer på en gång genom att klicka på flera stationer samtidigt som du håller in CTRL-knappen.
  • Du kan välja ett område genom att markera ett område med musen samtidigt som du håller in SHIFT-knappen.