Luftkvalitet nu

Mätarens kontaktuppgifterStäderna ansvarar för uppföljningen av luftkvaliteten i sitt eget område. Om du har frågor om luftkvaliteten där du bor ska du i första hand kontakta experter på din egen ort.
LuftkvalitetsindexIndex har tagits i bruk för att göra det lättare att informera om förändringar i luftkvaliteten.
Pollen rapport Norkko.fiPollenrapporten framställs av Aerobiologiska enheten vid Åbo universitet.
Öppna dataLuftkvalitet data i maskinläsbart digitalt format (på engelska).
ObservationerLuftkvalitets observationsstationer i Finland.
KalibreringstjänsterKalibreringstjänster för luftkvalitetsmätningar (på finska)

Tips för att granska mätresultaten

  • Du hittar utförligare information genom att klicka på en mätstation på kartan.

  • Du kan välja flera stationer på en gång genom att klicka på flera stationer samtidigt som du håller in CTRL-knappen.

  • Du kan välja ett område genom att markera ett område med musen samtidigt som du håller in SHIFT-knappen.

<iframe allow="geolocation" allowfullscreen="" frameborder="1" height="750px" id="AirqualityAnimatorFrame" mozallowfullscreen="" scrolling="auto" src="https://cdn.fmi.fi/javascript/AirQualityAnimator-1.0.15/airquality/index.html?layer=aq&amp;lang=sv" style="position: relative; border: 1px white; margin-top: -50px;" title="Zoombar kartaprodukt av luftkvalitet i Finland" webkitallowfullscreen="" width="100%">Sisällön esittäminen vaatii kehyksiä (iframe).</iframe>