Luftkvalitet nu

Mera information om luftkvalitet

Mätarens kontaktuppgifter - Städerna ansvarar för uppföljningen av luftkvaliteten i sitt eget område. Om du har frågor om luftkvaliteten där du bor ska du i första hand kontakta experter på din egen ort. (Sidan på finska.)

Luftkvalitetsindex - Index har tagits i bruk för att göra det lättare att informera om förändringar i luftkvaliteten.

Pollen rapport Norkko.fi - Pollenrapporten framställs av Aerobiologiska enheten vid Åbo universitet.

Öppna data - Luftkvalitet data i maskinläsbart digitalt format (på engelska och på finska).

Observationer - Luftkvalitets observationsstationer i Finland.

Kalibreringstjänster - Kalibreringstjänster för luftkvalitetsmätningar (på finska).

Tips för att granska mätresultaten

  • Du hittar utförligare information genom att klicka på en mätstation på kartan.

  • Du kan välja flera stationer på en gång genom att klicka på flera stationer samtidigt som du håller in CTRL-knappen.

  • Du kan välja ett område genom att markera ett område med musen samtidigt som du håller in SHIFT-knappen.