Varning för skogsbrand

Meteorologiska institutet ger varning för skogsbrand, när det är torr i skog. Man får inte göra upp en lägereld eller annan öppen eld, när det finns varning för skogs- eller gräsbrand.

Varning för skogsbrand har 3 nivåer (gul, orange och röd) och varning för gräsbrand en nivå (gul). De innebär i lagstiftningen samma sak, dvs. de begränsar rätten till att göra upp öppen eld. Sannolikhet för stora och snabba framåtskridande skogsbrand är större när man har orange eller röd varning.

Varning för skogs- eller gräsbrand utfärdas och upphävs typisk kl. 00. Varningarna utfärdas landskapsvis, i Lappland och Norra Österbotten (närmast i Kuusamo, Taivalkoski och Pudasjärvi) kan de också ges kommunvis.

Varning för skogsbrand ges på basen av ett index. Indexet beräknas med hjälp av en modell, som beaktar fuktighetsförhållandena i markytans yttersta, 6 cm tjocka, skikt. Modellens utgångsdata utgörs bland annat av regnmängd och luftens temperatur.

Vårens första varning för skogsbrand ges oftast ut i början av maj, men den absoluta tidpunkten påverkas av hur våren framskrider. Varnings perioden avslutas normalt i september, allra senast i början av oktober.

Läs mer om indexet för skogsbrand.

Varning för gräsbrand på våren

Varning för gräsbrand utfärdas vid behov från mars till maj. På våren då snön smälter bort börjar det underliggande torra fjolårsgräset lätt brinna. Då växtperioden kommit igång ges varning för gräsbrand inte mera ut.

Man hyggesbränner. Mycket rök.
Foto: Tuomo Bergman.

Försiktighetsåtgärder då varning för skogs- eller gräsbrand är i kraft

Man får inte göra upp en lägereld eller annan öppen eld om förhållandena på grund av torka, vind eller annan orsak är sådana att risken för skogsbrand, gräsbrand eller annan eldsvåda är uppenbar.

Dessutom kan den lokala brand- eller miljömyndigheten förbjuda att göra upp eld i skog och mark av grundad orsak. Dessa bestämmelser bör man naturligtvis följa. På annans mark får öppen eld inte göras upp utan markägarens lov.

Enligt nuvarande lagstiftning är man inte tvungen att göra en anmälan till myndigheterna vid exempelvis förbränning av ris och löv. Förbränningen får dock inte orsaka skada för grannen. Kommunernas miljönämnd har gett ut kommunala bestämmelser och förhållningsregler angående förbränning av ris. I en del kommuner är det t.ex. förbjudet att elda upp ris. Man bör alltid på förhand meddela räddningsverket vid hygges- eller halmbränning.

Vad är öppen eld?

Som öppen eld betraktas bland annat lägereld

  • engångsgrillar och andra motsvarande grillar och eldstäder med lätt konstruktion som placeras direkt på marken och lätt faller omkull när det blåser

  • annan motsvarande användning av eld, från vilken elden kan spridas antingen via marken eller på grund av att det uppkommit gnistor.

Läs mer, vad är öppen eld, Räddningsväsendet