Varning för terrängbrand varnar då det är torrt i terrängen

Meteorologiska institutet utfärdar varning för terrängbrand, när det är torrt i terrängen. Då får man inte göra upp öppen eld. I början av 2024 ersatte varning för terrängbrand de separata varningarna för gräsbrand och skogsbrand.

Varning för terrängbrand har 3 nivåer (gul, orange och röd). Lagen som förbjuder att göra upp öppen eld gäller alla tre. Risken för stora och snabbt framskridande skogsbränder ökar när orange eller röd varning gäller. Varning för terrängbrand utfärdas och upphävs vanligtvis kl. 00.

Som varningssymbol används symbolen, som tidigare användes för att varna för gräsbrand.

Varningarna utfärdas landskapsvis. I Lappland och Norra Österbotten (närmast i Kuusamo, Taivalkoski och Pudasjärvi) kan de också ges kommunvis.

Varning för terrängbrand ges utgående från ett index. Indexet beräknas med hjälp av en modell, som beaktar fuktighetsförhållandena i markytans yttersta 3–6 cm tjocka skikt. Modellens utgångsdata utgörs bland annat av regnmängd och luftens temperatur.

Vårens första varning ges oftast ut i april. Terrängvarnings perioden avslutas normalt i september eller senast i början av oktober.

Läs mer om indexet för terrängbrand.

Man hyggesbränner. Rök i luften och marken brinner.
Foto: Tuomo Bergman.

Försiktighetsåtgärder då varning för terrängbrand är i kraft

Öppen eld får inte göras upp under den tid för vilken Meteorologiska institutet har utfärdat varning för terrängbrand, eller om förhållandena på grund av torka eller vind eller av någon annan orsak är sådana att risken för terrängbrand eller annan eldsvåda är uppenbar. Med öppen eld avses lägereld eller annan motsvarande användning av eld, som kan leda till att elden sprider sig längs marken eller på grund av gnistbildning (Räddningslag).

Att göra upp öppen eld hör inte till allemansrätten. Man får inte göra upp öppen eld på annans mark utan markägarens lov.

Dessutom kan den lokala räddningsväsendets myndigheten - eller miljömyndigheten förbjuda att göra upp eld i skog och mark av grundad andleding. Dessa bestämmelser bör man naturligtvis följa. I städer kan allmänt förbud mot uppgörande av öppen eld gälla utom på platser där särskilt tillstånd angetts.

Enligt nuvarande lagstiftning behöver man inte anmäla till myndigheterna då man exempelvis bränner ris och löv. Eldandet får ändå inte orsaka grannen skada eller andra olägenheter. Kommunerna har också gett ut bestämmelser och instruktioner vid bränning av ris. I en del kommuner är det t.ex. helt förbjudet att elda upp ris. Vid hyggesbränning måste man alltid på förhand meddela det lokala räddningsverket på förhand liksom av eldanvändningen, som ger upphov till en betydande mängd rök.

Läs mer, vad är öppen eld, Räddningsväsendet.