Varning för skogsbrand

Man får inte göra upp öppen eld om förhållandena på grund av torka, vind eller annan orsak är sådana att risken för skogsbrand, gräsbrand eller annan eldsvåda är uppenbar.

Skogs- och gräsbrand betecknas med gul färg på varningskartan.

Varning för skogs- eller gräsbrand utfärdas och upphävs i regel mitt på dagen. Varningarna utfärdas landskapsvis, i Lappland och Norra Österbotten (närmast i Kuusamo, Taivalkoski och Pudasjärvi) kan de också ges kommunvis.

Vårens första varning för skogsbrand ges oftast ut i början av maj, men den absoluta tidpunkten påverkas av hur våren framskrider. Varnings perioden avslutas normalt i september, allra senast i början av oktober.

Varning för skogsbrand ges på basen av ett index. Indexet beräknas med hjälp av en modell, som beaktar fuktighetsförhållandena i markytans yttersta, 6 cm tjocka, skikt. Modellens utgångsdata utgörs bland annat av regnmängd och luftens temperatur. Indexet beräknas två gånger per dygn.
 

Varning för gräsbrand på våren

Varning för gräsbrand utfärdas vid behov från april till maj. På våren då snön smälter bort börjar det underliggande torra fjolårsgräset lätt brinna. Då växtperioden kommit igång ges varning för gräsbrand inte mera ut.

Sommartid: Se varning för skogbrand. Läs mer om indexet för skogsbrand.

Foto: Tuomo Bergman.

Försiktighetsåtgärder då varning för skogs- eller gräsbrand är i kraft

Man får inte göra upp en lägereld eller annan öppen eld om förhållandena på grund av torka, vind eller annan orsak är sådana att risken för skogsbrand, gräsbrand eller annan eldsvåda är uppenbar. Dessutom kan den lokala brand- eller miljömyndigheten förbjuda att göra upp eld i skog och mark av grundad orsak. Dessa bestämmelser bör man naturligtvis följa. På annans mark får öppen eld inte göras upp utan markägarens lov.

Enligt nuvarande lagstiftning är man inte tvungen att göra en anmälan till myndigheterna vid exempelvis förbränning av ris och löv. Förbränningen får dock inte orsaka skada för grannen. Kommunernas miljönämnd har gett ut kommunala bestämmelser och förhållningsregler angående förbränning av ris. I en del kommuner är det t.ex. förbjudet att elda upp ris. Man bör alltid på förhand meddela räddningsverket vid hygges- eller halmbränning.

17.4.2019