Forskning om klimatsystemet

Inom enheten för forskning om klimatsystemet utförs både grundforskning och tillämpad forskning. Vi forskar om klimatsystemets processer, deras växelverkan och återkopplingar och vår forskning handlar om dåtida, nutida samt framtida klimat. Vi fokuserar på atmosfären, havet och havsis samt landekosystem.

Bilden: NASA, Visible Earth

Inom enheten arbetar vi med att:

  • Modellera aerosoler, moln och strålning i atmosfären samt samverkan mellan hav och atmosfär

  • Mäta och modellera utbyte av växthusgaser mellan atmosfär och ekosystem genom att utnyttja lokala, regionala och globala processmodeller

  • Utföra noggranna mätningar av växthusgaser i atmosfären samt att uppskatta växthusgasemissioner med hjälp av mätningarna

  • Förbättra atmosfärmodeller genom att optimera modellparametrar via matchning av modellprognos och observationer (model-data fusion)

  • Upprätthålla meteorologiska institutets mätningar inom ICOS samt att sköta ICOS:s mobila laboratorium (ICOS - en europeisk forskningsinfrastruktur för att kvantifiera och förstå den europeiska kontinentens växthusgasbalans)

  • Delta i den sjätte fasen av projektet för jämförelser mellan klimatmodeller (CMIP-6, Coupled Model Intercomparison Project 6) samt att sammarbeta kring global klimatmodellering med INAR institutet (Institute for Atmospheric and Earth system Research)