Administration

Meteorologiska institutets administration ansvarar kostnadseffektivt för institutets ekonomi- och personaltjänster, personalutveckling och lokaltjänster.

Förutom ekonomi- och personalärendena och de allmänna administrativa ärendena hör det till administrationens uppgifter att stöda förutsättningarna för ledningens och stabens verksamhet samt att ansvara för institutets verksamhet och dess kontakter med de organisationer som styr och övervakar institutet. Administrationen koordinerar också institutets anskaffningar. Meteorologiska institutets registratorskontor finns inom administrationen.

Meteorologiska institutets registratorskontor e-post: kirjaamo@fmi.fi besöksadress: Erik Palméns plats 1, 00560 Helsingfors postadress: PB 503, 00101 Helsingfors tfn 029 539 2141 mobil 050 407 9003 fax 029 539 2303