Tyvärr har vi tekniska problem med väderprognoser. Vi arbetar för att lösa problemet så fort som möjligt.

Administration

Meteorologiska institutets administration ansvarar kostnadseffektivt för institutets ekonomi- och personaltjänster, personalutveckling och lokaltjänster.

Förutom ekonomi- och personalärendena och de allmänna administrativa ärendena hör det till administrationens uppgifter att stöda förutsättningarna för ledningens och stabens verksamhet samt att ansvara för institutets verksamhet och dess kontakter med de organisationer som styr och övervakar institutet. Administrationen koordinerar också institutets anskaffningar. Meteorologiska institutets registratorskontor finns inom administrationen.


Meteorologiska institutets registratorskontor
e-post: kirjaamo@fmi.fi
besöksadress: Erik Palméns plats 1, 00560 Helsingfors
postadress: PB 503, 00101 Helsingfors
tfn 029 539 2141
mobil 050 407 9003
fax 029 539 2303

Kontaktuppgifter

Institutets allmänna ledning:
direktör för administrationen
Marko Viljanen
tfn 029 539 2300

Personalförvaltning och juridiska ärenden:
förvaltningschef, jurist
Jaana Palmunoksa
tfn 029 539 2310

Anskaffningar:
upphandlingschef
Pirkko Niemi
tfn 029 539 3104

Personalutveckling och utbildning samt rekrytering:
personalutvecklingschef
Hanna Leimola
tfn 029 539 2324

Ekonomi:
ekonomichef
Janna Karasjärvi
tfn 029 539 2384

Fastigheter:
fastighetschef
Ville-Veikko Vähä-Heikkilä
tfn 029 539 2368

Sekreterare:
Sirvi Nyström
ffn 029 539 2198