Forskning av väder och klimatförändringens effekter

Klimatforskning och stödåtgärder för anpassningen till klimatförändringen tillhör ansvarsområden inom Forskning av väder och klimatförändringens effekter -enheten vid Meteorologiska institutet. Huvudsyftet med anpassningsforskningen är att utföra högklassig och tvärvetenskaplig forskning inför kommande utmaningar inom väder- och klimatsektorn samt inom samhälls- och ekonomisektorn.

SIV enhetens huvudsyfte.

Arbetet finansieras av Europakomissionen (H2020 ja C3S), Finlands Akademi, Tekes, Statsrådets kansli och av ministerierna, främst Trafik- och kommunikationsministeriet. Enhetens årsbudjet är ca 1,7 milj.€ och antal experter som enheten anställer är ca 35.

Forskninsområden och annan verksamhet

  • Extrem Väder och klimatförändring

  • Klimatförändring och framtidens städer

  • Tillämpningar av väder- och klimatinformation

  • Klimatförändring och innovationsforskning