Forskning av väder och klimatförändringens effekter

Klimatforskning och stödåtgärder för anpassningen till klimatförändringen tillhör ansvarsområden inom Forskning av väder och klimatförändringens effekter -enheten vid Meteorologiska institutet. Huvudsyftet med anpassningsforskningen är att utföra högklassig och tvärvetenskaplig forskning inför kommande utmaningar inom väder- och klimatsektorn samt inom samhälls- och ekonomisektorn.

SIV enhetens huvudsyfte.

Arbetet finansieras av Europakomissionen (H2020 ja C3S), Finlands Akademi, Tekes, Statsrådets kansli och av ministerierna, främst Trafik- och kommunikationsministeriet. Enhetens årsbudjet är ca 1,7 milj.€ och antal experter som enheten anställer är ca 35.

Forskninsområden och annan verksamhet

  • Inom Klimatförändring och extrem väder -gruppen är forskningen koncentrerad på att popularisera de gångna, nutida och kommande tidens klimatscenarier. Forskningenmålet är särskilt den i Finland redan nu upplevda och den i framtiden upplevda klimatförändringen. Klimatforskningen utförs också utanför landets gränser inom olika projekt. De så kallade CMIP och CORDEX datamaterial samt nyanalyser bildar hörnstenarna för forskningen. Prioriteringen av forskningen är att stödja anpassningen till klimatförändringen genom att erbjuda aktuell information angående riskfenomen i samband med vädret och klimatet, så som stormar, åskväder, skyfall, blixtar och isbildande regn.

  • Klimatförändring och samhället -gruppen sysslar främst med uppgifter gällande vädrets och klimatets inverkan på samhället, ur en ekonomisk synvinkel. Den är specialiserad att utveckla ekonomiska modeller, noggranna geografiska informationer och hybriddatabaser. Gruppens nyaste forskningsområden är bl.a.  anpassningen till förändrad klimat i urban miljö och  medborgarnas välfärd, och marknadsutvecklingen av klimattjänster samt utmaningar gällande marknadens utvärdering. Gruppens vetenskapsredaktör ansvarar bl.a. för uppdateringen av Klimatguiden.fi -nätsidan.

  • Årstids- och klimattillämpningar -gruppen ansvarar för sektorvis produktutveckling och förädling av klimatforskningens mångfaldiga tjänster. Gruppen producerar griddata i hög resolution från meteorologiska observationer och tillämpar dessa särskilt vid anpassningsforskningen inom lantbruks-, forst-, vatten- och energisektorer.. En av målsättningarna för gruppen är också att utveckla månads- och årstidsprognosernas pilotanvändning tillsammans med potentiella intressentgrupper.