Center för väder, hav och klimatservice

Vi ansvarar för vädertjänsterna som stöder samhällets säkerhet och de kommersiella vädertjänsterna.

Väder- och säkerhetscentralen

Två meteorologer med en gränsbevakare tittar på väder.
Foto: A. Halas

Väder- och säkerhetscentralen producerar dygnet runt realtids- och framtidskunskap gällande vädret, havets fysikaliska tillstånd, klimatet samt de mest märkbara naturkatastroferna i Finland och utomlands.

Enheten ansvarar för all produktion av väder-, klimat-, och havstjänster som stöder det finländska samhället. Till enhetens arbetsuppgifter hör att producera avgiftsfria allmänna väderprognoser och varningar för medborgarna och media, stöd till myndigheterna samt vädertjänster för näringslivet, civilflyg och försvarsmakten. Enheten deltar aktivt i branschens internationella samarbete.

Som en följd av extrema väderförhållanden, störningar och andra avvikelser kan 24/7-beredskapen höjas.

Väder- och säkerhetscentralen uppfyller sedan 2004 kvalitetsledningscertifikatet ISO 9001.