Generaldirektör och stab

Meteorologiska institutet är ett forsknings- och serviceinstitut som lyder under kommunikationsministeriet och leds av generaldirektör Petteri Taalas.

Personen tittar på kameran, håller händerna på bordet. Bilden är tagen inomhus, den blå himlen syns genom fönstret i bakgrunden.
Petteri Taalas återvände som generaldirektör för Meteorologiska institutet i början av 2024. Bild: Meteorologiska institutet.

Generaldirektörens stab har till uppgift att handlägga internationella ärenden på institutnivå, relationer med intressegrupper samt Meteorologiska institutets interna och externa kommunikation.

Kontaktuppgifter

Generaldirektör Petteri Taalas Meteorologiska institutet Erik Palméns plats 1 Box 503 FI-00100 Helsingfors tfn +358 29 539 2201

Vetenskaplig direktör Jari Liski tfn 040 748 5088

Akademiprofessor Ari Laaksonen tfn 029 539 5530

Exekutiv assistent till generaldirektören Joanna Saarinen tfn +358 29 539 2201

Chefen för internationella frågor Maria Hurtola tfn +358 29 539 2220