Generaldirektör och stab

Meteorologiska institutet är ett forsknings- och serviceinstitut som lyder under kommunikationsministeriet och leds av generaldirektör Juhani Damski.

Generaldirektörens stab har till uppgift att handlägga internationella ärenden på institutnivå, relationer med intressegrupper samt Meteorologiska institutets interna och externa kommunikation.

Kontaktuppgifter

Generaldirektör Juhani Damski
Meteorologiska institutet
Erik Palméns plats 1
Box 503
FI-00100 Helsingfors
tfn +358 29 539 2201
 
Exekutiv assistent till generaldirektören
Joanna Saarinen
tfn +358 29 539 2201

Chefen för internationella frågor
Maria Hurtola
tfn +358 29 539 2220

Vetenskaplig direktör
Ari Laaksonen
tfn 029 539 5530