Generaldirektör och stab

Meteorologiska institutet är ett forsknings- och serviceinstitut som lyder under kommunikationsministeriet och leds av generaldirektör Jussi Kaurola (tillfällig 1.6. - 31.8.2020).

Generaldirektörens stab har till uppgift att handlägga internationella ärenden på institutnivå, relationer med intressegrupper samt Meteorologiska institutets interna och externa kommunikation.

Kontaktuppgifter

Generaldirektör Jussi Kaurola Meteorologiska institutet Erik Palméns plats 1 Box 503 FI-00100 Helsingfors tfn +358 29 539 2201

Exekutiv assistent till generaldirektören Joanna Saarinen tfn +358 29 539 2201

Chefen för internationella frågor Maria Hurtola tfn +358 29 539 2220

Vetenskaplig direktör Ari Laaksonen tfn 029 539 5530