Havsforskning

Meteorologiska institutet är ansvarig för den fysikaliska havsforskningen, havsobservationerna och havsprognoserna i Finland. Forskningen drivs i nära samarbete inom de internationella forskningsnätverken.

Foto: Jari Haapala

Forskningsområden

  • Observationer och prognoser av havets tillstånd

  • En trygg sjöfart och ett tryggt kustbygge

  • Förändringar i haven och isförhållanden

  • Växelverkan mellan hav och atmosfär

Till havsforskningsenhetens forskningsområden hör fenomen som knyter sig till havet och havsis i Östersjön och polarhaven, samt deras koppling till atmosfären. På basen av forskningen utvecklas prognosmetoder, operativa modeller och tjänster till stöd för sjöfarten, andra samhälleliga funktioner samt en utvidgad förståelse av miljön. Enheten fungerar i ett nära samarbete med privata och offentliga sektorn.

Havsforskningsenhetens forskningsgrupper:

  • Havets dynamik

  • Havsis och fjärranalys

  • Havsobservatorier och observationsmetoder

Du kan läsa mera om vår forskning på våra engelskspråkiga sidor: http://en.ilmatieteenlaitos.fi/marine-research

31.8.2022