Tyvärr har vi tekniska problem med väderprognoser. Vi arbetar för att lösa problemet så fort som möjligt.

Havsforskning

Meteorologiska institutet är ansvarig för den fysikaliska havsforskningen, havsobservationerna och havsprognoserna i Finland. Forskningen drivs i nära samarbete inom de internationella forskningsnätverken.


Foto: Jari Haapala
 

Forskningsområden

  • Observationer och prognoser av havets tillstånd
  • En trygg sjöfart och ett tryggt kustbygge
  • Förändringar i haven och isförhållanden
  • Växelverkan mellan hav och atmosfär

Till havsforskningsenhetens forskningsområden hör fenomen som knyter sig till havet och havsis i Östersjön och polarhaven, samt deras koppling till atmosfären. På basen av forskningen utvecklas prognosmetoder, operativa modeller och tjänster till stöd för sjöfarten, andra samhälleliga funktioner samt en utvidgad förståelse av miljön. Enheten fungerar i ett nära samarbete med privata och offentliga sektorn.

Havsforskningsenhetens forskningsgrupper:

  • Operativ oceanografi
  • Polaroceanografi och isforskning
  • Gränssnittet mellan hav och atmosfär


Du kan läsa mera om vår forskning på våra engelskspråkiga sidor: http://en.ilmatieteenlaitos.fi/marine-research

Kontaktuppgifter

Enhetschef :
Forskningsprofessor Jari Haapala
tfn 029 539 6406

Gränssnittet mellan hav och atmosfär:
Gruppchef Lauri Laakso
tfn 050 525 7488

Operativ oceanografi:
Gruppchef Laura Tuomi
tfn 029 539 6404

Polaroceanografi och isforskning:
Gruppchef Eero Rinne
tfn 029 539 2114


Postadress:
Meteorologiska institutet
Havsforskning
PB 503
00101 Helsingfors

Besöksadress:
Erik Palméns plats 1
00560 Helsingfors

e-post: förnamn.efternamn@fmi.fi