Rymdforskning och observationsteknologi

Enheten forskar närrymden, dess effekter på atmosfärens övre delar samt solsystemets andra planeter. Utöver detta utvecklar enheten nya tekniska metoder för rymdforskning och utnyttjandet av väderradarmätningar.

I enheten för rymdforskning och observationsteknologier har man samlat forskningen inom Meteorologiska institutet som fokuserar på området ovanför atmosfären samt utvecklandet av nya teknologier och numeriska metoder relaterade till utnyttjandet av väderadaranläggningar.

Det centrala motivet i planetforksningen är att lära oss förstå jordklotets atmosfär bättre genom att jämföra den med övriga planeters atmosfärer. Målet med forskningen av rymdvädret är att minimera störningar i tekniska anläggningar som orsakas av den samt främjande av norrskensturism. Genom nya metoder för väderradaranläggningar få man allt mer exakt och mångfaldig data, som man kan förbättra kortsiktiga väderprognoser med.

Enheten består av tre grupper:

Rymdväderforskning

Gruppen forskar rymdväder, alltså elektromagnetiska fenomen i jordens närrymd och övre atmosfär. Vid sidan om forskning hör det till gruppens uppgifter att utveckla prognosmetoder samt förfina sina färdigheter till produkter och tjänster som är anmärkningsvärda för samhället. Gruppen ansvarar för Meteorologiska institutets rymdvädertjänst, som inkluderar bland annat dagliga norrskensprognoser samt att ge myndighetsvarningar vid större rymdstormar. Gruppen följer även med förändringar i Jordens magnetfält här i Finland.

Mer information: FMI-SPACE Rymdväderforskning (På engelska)

Närväder och intelligenta transportsystem

Gruppen utvecklar observations- och analyssystem som använder  avancerad teknologi, som tillämpas till exempel med intelligenta transportsystem, utnyttjandet av väderradar och fjärranalys. Gruppen deltar även i underhållet och utvecklandet av observationssystemen vid Meteorologiska institutets enhet i Sodankylä.

Gruppen också utvecklar metoder för mätning med väderradaranläggningar av atmosfärens fenomen som regn, konvektion och vind. Med hjälp av dessa metoder kan Meteorologiska institutets dualpolariseringsradaranläggninar skilja åt nederbördens aggregationstillstånd, alltså vatten, snö och hagel, samt identifiera övriga fenomen i atmosfären, som insektsvärmar och fåglar. Gruppen utvecklar även nya radarbaserade metoder för uppgörandet av mycket korta nederbördsprognoser.

Mer information: FMI-SPACE Observations- och mätningssystem (På engelska)

Planetforskning och rymdteknologi

Gruppen forskar solsystemets planeter med tyngd på atmosfärernas troposfärer. Den grundläggande tanken är forskning där planeternas och Jordens atmosfärer jämförs. Gruppen bygger också observationsinstrument för planetsonder samt utvecklar ett elektriskt solvindssegel, som kan i framtiden användas som källa till repulsionskraft för sonder.

Mer information: FMI-SPACE Planetforskning och rymdteknologi (På engelska)